Krótsze przechowywanie akt pracowniczych i rozwój e-administracji

0

Ministerstwo Rozwoju szykuje kolejne ułatwienia w ramach pakietu 100 Zmian dla Firm, a także deregulacji polskiej gospodarki w zakresie polityki HR. Jednym z kluczowych elementów, który obecnie powoduje koszty prowadzenia kwestii pracowniczych i akt osobowych, jest przechowywanie dokumentów. Zaproponowano projekt zmiany ustawy – skrócenia czasu ich przechowywania z 50 na 10 lat. Przedsiębiorcy w dużym stopniu wykorzystują dzisiaj e-administrację. Preferują składanie wniosków prze Internet oraz tworzenie dokumentacji elektronicznej, a nie papierowej. Środowisko przedsiębiorców z niecierpliwością czeka na wprowadzenie tego projektu.

– Jest to bardzo pozytywna propozycja. Polska jest ewenementem w skali europejskiej pod względem wieloletniego obowiązku przechowywania akt pracowniczych – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji – Uregulowania prawne, które nakazują robić to aż przez 50 lat są bardzo rzadko spotykane. W innych krajach jest to zazwyczaj od 5 do 10 lat. W naszym kraju konieczność przestrzegania tego przepisu, generuje pewne koszty logistyczne dla przedsiębiorców. Projekt Ministerstwa Rozwoju odbierany jest więc bardzo pozytywnie. Jego drugim elementem jest możliwość fakultatywnego – niestety, nieobowiązkowego – przechowywania akt pracowniczych w formie elektronicznej. Przyczyni się on do znacznego zmniejszenia kosztów po stronie przedsiębiorców. Jednocześnie wprowadzi na wyższy poziom działania firm w zakresie internetowej administracji. Przedsiębiorcy liczą na szybką akceptację proponowanych zmian przez Sejm i Senat oraz wdrożenie ich do polskiego ustawodawstwa. Dzisiejsza sytuacja i wymóg przetrzymywania wyłącznie papierowych dokumentów przez 50 lat jest anachroniczny i nie wpisuje się w rozwój e-administracji – ocenił Pączka.