Krzysztof Rewers członkiem zarządu Work Service S.A.

0

W dniu 20 kwietnia br. Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Rewersa w skład Zarządu Work Service S.A. Obejmie on funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad polityką finansową i rachunkową Grupy oraz nadzór finansowy nad Spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej Work Service.

Krzysztof Rewers posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów, rachunkowości i konsultingu. Z Work Service jest związany od sierpnia 2014, gdy objął stanowisko Dyrektora Finansowego. W ramach swoich obowiązków odpowiadał m.in. za pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego na rozwój działalności Grupy, a także sprawował nadzór finansowy nad procesami M&A. Wcześniej przez 8 lat pracował w jednej z wiodących firm konsultingowych PwC, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad prowadzeniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych podmiotów należących do grup kapitałowych notowanych na giełdach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA).

Krzysztof Rewers obejmie funkcję Wiceprezesa Work Service S.A. z dniem 1 maja br.

Czytaj również:  Kolejny słaby początek roku na warszawskiej giełdzie pod względem liczby i wartości pierwotnych ofert publicznych (IPO)