Kuehne + Nagel prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2020 r.

Kuehne + Nagel
  • Spedycja morska: zmniejszony eksport z Azji
  • Spedycja lotnicza: dedykowane rozwiązania czarterowe częściowo kompensowały spadek pojemności ładunkowej
  • Spedycja drogowa: mniejszy popyt na usługi transportowe w Europie i w Ameryce Północnej
  • Logistyka kontraktowa: pomyślna restrukturyzacja dywizji
  • Płynność w transporcie oraz stabilność w przepływie środków pieniężnych
Grupa Kuehne + Nagel (mln CHF) Q1 2020 Q1 2019 Zmienność
Obrót netto  4,912 5,237 (6.2%)
Zysk brutto 1,878  1,978  (5.1%)
Wynik operacyjny EBITDA  378  418  (9.6%)
EBIT  184  242  (24.0%)
Zysk za okres  139  181  (23.2%)

W wyniku pandemii COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 roku wolumeny biznesowe gwałtownie spadły. Obroty netto, zysk brutto i zyski w Grupie Kuehne + Nagel były znacznie niższe niż w ubiegłym roku. Negatywny wpływ miały również wahania kursów walut.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG, komentuje: „Pandemia wywołana wirusem SARS-Cov-2 jest ogromnym globalnym wyzwaniem, także dla Kuehne + Nagel. Produkcja przemysłowa oraz wolumeny handlowe znacznie się osłabiły. W obliczu pandemii firma utrzymała swoją wydajność operacyjną, ściśle zarządzając wieloma wyspecjalizowanymi podmiotami oraz pozyskując nowych Klientów. Wolumeny przewozu podstawowych towarów, takich jak żywność i farmaceutyki utrzymano na dość wysokim poziomie. Pewnym jest, że w nadchodzących miesiącach będziemy musieli stawić czoła poważnym wyzwaniom, ale ze względu na partnerskie relacje z Klientami, elastyczność oraz na możliwości cyfrowe – mamy dobrą pozycję. Wysoki poziom płynności charakteryzuje solidną siłę finansową firmy”.

Fakty i liczby dotyczące Kuehne + Nagel:
§ Kuehne + Nagel uruchomiło plany ciągłości działania w 1400 lokalizacjach
w 108 krajach. Ochrona pracowników jest najwyższym priorytetem.

§ Wszyscy pracownicy biurowi Grupy (ok. 45 000 pracowników) w bardzo krótkim czasie otrzymało zdalny dostęp do wewnętrznych systemów.

§ Od początku marca firma zaimportowała z Azji ok. 300 milionów masek ochronnych dla swoich Klientów.

§ Logistyka kontraktowa obsłużyła dwa razy więcej przesyłek e-commerce niż w poprzednim kwartale, głównie żywność, kawa, napoje oraz zabawki.

§ myKN odnotowało 145% wzrost liczby aktywnych użytkowników
w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Spedycja morska

mln CHF Q1 2020 Q1 2019 Zmienność
Obrót netto  1,724 1,852  (6.9%)
Zysk brutto 344  382  (9.9%)
EBIT 79 112 (29.5%)

Spedycja morska została szczególnie dotknięta skutkami pandemii, już na początkowym etapie, odnotowując dwucyfrowy spadek popytu na dostawy do i z Chin. Jednak z drugiej strony transport chłodniczy (między innymi na rzecz branży farmaceutycznej) oraz eksport z Ameryki Łacińskiej (głównie towary łatwo psujące się) rozwijały się dobrze. W pierwszym kwartale bieżącego roku przewieziono 1 075 mln standardowych kontenerów (TEU), czyli o 71 000 mniej jednostek niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (-6,2%).

W związku z tym obrót netto tej jednostki biznesowej spadł o 6,9%, osiągając wartość 1,7 mld CHF, a zysk brutto o 9,9% do 344 mln CHF. EBIT spadł o 29,5% do 79 mln CHF. Wahania kursów walut miały negatywny wpływ na działalność biznesową w wysokości 5,3% (obrót netto) i 3,6% (EBIT).

Nawet w obecnej sytuacji pandemicznej zainteresowanie Klientów neutralnymi pod względem emisji CO2 rozwiązaniami morskimi utrzymywało się na wysokim poziomie. W ramach programu Net Zero Carbon, Kuehne + Nagel wyrównało emisje CO2 z transportu wszystkich przesyłek drobnicowych (LCL) zrealizowanych od początku tego roku.

Spedycja lotnicza

mln CHF Q1 2020 Q1 2019 Zmienność
Obrót netto  1,091 1,170  (6.8%)
Zysk brutto 307  326  (5.8%)
EBIT  71  80  (11.3%)

Z powodu falowego odwoływanych lotów pasażerskich w marcu, globalna pojemność ładunkowa dywizji lotniczej spadła o około 60% w zaledwie kilka tygodni. Blokady w Chinach, Europie i w Ameryce doprowadziły do ​​gwałtownego spadku konsumpcji oraz popytu, co skutkowało niższymi wolumenami transportu lotniczego. Najbardziej poszukiwane w tym czasie były szybkie czarterowe rozwiązania dla transportu o krytycznym czasie dostawy, w tym dla farmaceutyków.

Wolumen lotniczy w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 372 000 ton i był o 9% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obroty netto spadły o 6,8% do 1,1 mld CHF a zysk brutto o 5,8% do 307 mln CHF. EBIT spadł o 11,3% do 71 mln CHF. Efekty walutowe miały negatywny wpływ zarówno na obroty netto, jak i na EBIT w wysokości 5,0%.

Znaczący postęp osiągnięto w implementacji autorskiego rozwiązania do zarządzania transportem AirLOG oraz innych platform cyfrowych firmy.

Spedycja drogowa

mln CHF Q1 2020 Q1 2019 Zmienność
Obrót netto 863 901 (4.2%)
Zysk brutto 281  285  (1.4%)
EBIT 17 24  (29.2%)

Dział logistyki drogowej zanotował dobry początek roku, jednak od marca wolumeny w Europie (zwłaszcza we Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech) oraz w Ameryce Północnej (głównie w transporcie intermodalnym) znacznie spadły. Dotyczy to wszystkich sektorów, z wyłączeniem handlu internetowego (e-commerce) oraz realizacji transportów dla branży farmaceutycznej.

W pierwszym kwartale 2020 r. obroty netto spedycji drogowej spadły o 4,2% do 863 mln CHF w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, a zysk brutto spadł o 1,4% do 281 mln CHF. EBIT spadł do 17 mln CHF. Efekty walutowe miały negatywny wpływ w wysokości 4,8% na obrót netto i 4,2% na EBIT.

W Europie przejęcia dwóch firm, Rotra (Belgia, Holandia) oraz Joebstl (Austria, Europa Wschodnia) zostały pomyślnie zintegrowane. Wyniki z działalności w Azji pozostały zachęcające do dalszej ekspansji. Kuehne + Nagel ogłosiło także zwiększone zapotrzebowanie na wdrażanie platformy cyfrowej eTrucKNow.

Logistyka kontraktowa

mln CHF Q1 2020 Q1 2019 Zmienność
Obrót netto  1,234 1,314  (6.1%)
Zysk brutto 946 985 (4.0%)
EBIT 17 26 (34.6%)

Dywizja logistyki kontraktowej w związku z pandemią zanotowała zmniejszoną podaż po stronie obsługi produkcji motoryzacyjnej i detalicznej. Wzrósł jednak popyt na podstawowe towary, usługi farmaceutyczne i e-commerce.

W pierwszym kwartale 2020 r. obroty netto logistyki kontraktowej spadły o 6,1% do 1,2 mld CHF w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, zysk brutto o 4,0% do 946 mln CHF, a EBIT o 34,6% do 17 mln CHF. Efekty walutowe miały negatywny wpływ na obrót netto 4,9% oraz na EBIT 3,8%.

Zmienne otoczenie wymagało szybkiego i kompleksowego dostosowania zasobów do dalszej restrukturyzacji logistyki kontraktowej. W pierwszym kwartale 2020 roku, 90% wszystkich centrów dystrybucyjnych firmy na całym świecie działało bez zakłóceń.