Letus Capital chce uzyskać amerykański patent na system zabezpieczeń ETOS

dokumenty administracja

Letus Capital, spółka łącząca działalność z zakresu finansów i technologii, podpisała umowę z podmiotem, który będzie prowadził postępowanie patentowe dotyczące systemu zabezpieczeń ETOS w USA. Wcześniej spółka podpisała z wynalazcami systemu wyłączną umowę licencyjną na budowę prototypu, przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz komercjalizacje i sprzedaż urządzenia.

Letus prowadzi prace nad komercjalizację innowacyjnego systemu bezpieczeństwa ETOS. Spółka prowadzi prace nad opracowaniem prototypu urządzenia oraz jest w trakcie uzyskania ochrony patentowej na terenie Unii Europejskiej. Dzięki pozyskaniu amerykańskiego partnera, równolegle będą prowadzone prace w zakresie uzyskania ochrony patentowej w Stanach Zjednoczonych. Równolegle do postępowania patentowego Letus Capital będzie prowadził działania mające na celu pozyskanie kontrahenta na udzielenie licencji i sprzedaż urządzenia ETOS na terenie USA.

– Pomysł na autonomiczny wyłącznik bezpieczeństwa jest unikalny na skalę światową, widzimy  w nim duży potencjał komercyjny, dlatego też chcemy jak najszybciej uzyskać międzynarodową ochronę patentową. Celem naszego inkubatora innowacyjności jest wsparcie innowacyjnych projektów tak, by mogły wypłynąć na globalny rynek. – komentuje Tomasz Andrzejczak, prezes Letus Capital.

ETOS to system zabezpieczania urządzeń elektrycznych, prowadzący nasłuch dźwięków z otoczenia, odfiltrowując dźwięki o częstotliwości różnej od częstotliwości ludzkiego głosu. W przypadku wykrycia zgodności zarejestrowanego dźwięku z ludzkim krzykiem wywołanym bólem lub strachem, system odcina zasilanie od przypiętego do niego urządzenia. Jego zastosowanie znajdzie się przede wszystkim, przy liniach produkcyjnych, gdzie pracownik jest narażony na różne zagrożenia, ale także w urządzeniach domowych jak np. mikser. System przyśpiesza proces odcięcia zasilania, w rezultacie ograniczając ryzyko utraty zdrowia.

– ETOS to projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje. Intensyfikujemy nasze działania, aby szybciej przygotować jego prototyp, a następnie jego komercyjną wersję. Posiadamy wyłączną licencję od wynalazcy systemu, który możemy skomercjalizować przygotowując gotowe produkty lub udzielając licencji na wybrane rynku lub branże. – dodaje Tomasz Andrzejczak.

W lipcu Letus Capital podpisał wyłączną umowę licencyjną na korzystanie z patentu systemu zabezpieczeń urządzeń elektrycznych ETOS. Umożliwia ona spółce udzielanie licencji do zbudowania prototypu, przeprowadzenia badań laboratoryjnych, opracowania urządzenia, a następnie jego dalszej komercjalizacji oraz sprzedaży.