LS Tech-Homes S.A. kończy 2017 r. z bardzo dobrymi wynikami

raporty praca biuro

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2017 r. zyskiem netto w wysokości ponad 1,2 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających blisko 36,2 mln zł. Spółka osiągnęła w minionym roku najlepsze wyniki finansowe w całej swojej historii.

W 4 kw. 2017 r. Emitent zanotował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 13,01 mln zł wobec 0,73 mln zł w analogicznym kwartale 2016 r. Wypracowane przez LS Tech-Homes S.A. wyniki finansowe w całym 2017 r. były znacząco lepsze od 2016 r., kiedy to strata netto wyniosła 9,08 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 4,61 mln zł. Osiągnięcie przez Spółkę takiej progresji wynikowej było możliwe dzięki rozbudowie portfela zamówień oraz realizacji pozyskanych kontraktów. Emitent kontynuuje również prowadzenie projektu budowy budynków mieszkalnych w Berlinie. Zarząd LS Tech-Homes S.A. jest zadowolony z wypracowanych przez Spółkę wyników finansowych i będzie dążył do ich jeszcze większej poprawy w kolejnych latach.

„Miniony rok był dla nas bardzo udanym okresem, co potwierdzają nie tylko same wyniki finansowe, ale i wzrost wartości portfela zamówień. Cały czas stawiamy na zwiększanie sprzedaży na rynkach zagranicznych, dążąc tym samym do umacniania pozycji rynkowej w segmencie budownictwa modułowego. Rozwój Spółki z pewnością nie byłby tak dynamiczny, gdyby nie zakończone z sukcesem emisje obligacji, z których pozyskane środki pozwalają nam na realizowanie zagranicznych projektów. Obecnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi kontrahentami i mamy nadzieję, że zakończą się one podpisaniem umów.” – podkreśla Mirosław Pasieka, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

Spółka prowadzi aktywne działania handlowe i cały czas pracuje nad rozbudową portfela zamówień. Rezultatem tych działań było podpisanie protokołów negocjacyjnych z kontrahentami z Niemiec na wyprodukowanie, dostarczenie i zmontowanie domów modułowych wraz z niezbędną infrastrukturą. LS Tech-Homes S.A. oczekuje, że w najbliższych tygodniach negocjacje zostaną zakończone i podjęte zostaną decyzje w zakresie podpisania umów. Obecnie wartość portfela zamówień Emitenta kształtuje się na poziomie ok. 145 mln zł.

LS Tech-Homes S.A. pozyskuje środki na realizację zagranicznych kontraktów m.in. poprzez emisje obligacji. Z przeprowadzonych już 7 emisji obligacji Spółka pozyskała łącznie ponad 28 mln zł. Emitent terminowo reguluje wypłaty odsetek dla Obligatariuszy. W grudniu 2017 r. INTEGRA sp. z o.o. PROPERTY S.K.A. wykonała przysługujące jej prawa z posiadanych warrantów subskrypcyjnych i objęła 966.849 akcji serii J.