M. Lizon (Asseco BS): Spółka jest obecnie niedowartościowana. Drugie półrocze 2014 r. będzie równie dobre jak pierwsze

0

CEO Magazyn Polska

Asseco Business Solutions spodziewa się utrzymania w drugiej połowie 2014 r. kilkunastoprocentowej poprawy zysku. Informatyczna spółka ma o 5 proc. większy portfel zamówień niż rok wcześniej i planuje wypłacić akcjonariuszom cały zysk netto za 2014 r. Mimo to kurs akcji od początku roku jest w trendzie spadkowym.

Notowania Asseco Business Solutions na GPW przestały rosnąć w końcówce 2013 r., kiedy kurs sięgnął 13 zł, i od tego czasu zarysowuje się krótkoterminowy trend spadkowy. Obecnie cena akcji spółki wynosi nieco ponad 11 zł, jednak wciąż jest ona o ponad 7 proc. wyższa niż w sierpniu 2013 r.

Naszym zdaniem kurs nie spada. Utrzymuje się stabilnie na dość przyzwoitym poziomie. Wskaźnik zysk-cena jest całkiem wysoki jak na dzisiejsze notowania spółek giełdowych. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było lepiej. Uważamy, że akcje są nieco niedowartościowane, ale te decyzje są nie w naszych rękach – twierdzi Mariusz Lizon, członek zarządu Asseco Business Solutions.

Asseco Business Solutions widzi potencjał do wzrostu ceny akcji, ponieważ spodziewa się wyraźnej poprawy wyników w drugim półroczu. Spółka zwraca przy tym uwagę, że w tym okresie jej portfel zamówień będzie o 5 proc. wyższy.

Największe umowy to Nestlé i Lotte Wedel, były one podpisane w pierwszym półroczu, natomiast realizacja będzie w drugim półroczu, może nawet zahaczyć o 2015 rok – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor członek zarządu Asseco Business Solutions. – Trzy ostatnie kwartały pokazują dodatnią dynamikę, porównując do analogicznych okresów te dwa ostatnie nawet dwucyfrową. Także 5,3 mln zł to ładny wynik i narastające 13 mln zł zysku netto za pierwsze półrocze to jest kilkanaście procent lepiej niż w pierwszym półroczu 2013 r.

W drugim kwartale 2014 r. spółka odnotowała 5,37 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 4,82 mln zł rok wcześniej, z kolei zysk operacyjny wzrósł w tym okresie z 5,53 mln zł do 6,33 mln zł. Przychody ze sprzedaży w II kwartale br. wyniosły 31,20 mln zł i były niższe niż przed rokiem, kiedy sięgnęły 32,58 mln zł. W całym pierwszym półroczu Asseco Business Solutions odnotowało poprawę w kategorii zysku netto rok do roku (z 11,54 mln zł do 13,06 mln zł) oraz w kategorii przychodów ze sprzedaży (z 66,28 mln zł do 70,32 mln zł).

Czytaj również:  Rynek akcji na świecie w 2019 roku nadal pod presją - IPOPEMA TFI

Z punktu widzenia akcjonariuszy istotne jest to, że dobra sytuacja  finansowa spółki pozwoli utrzymać jej dotychczasową politykę dywidendową.

Przez ostatnie trzy lata pełny zysk netto był wypłacany w postaci dywidendy. W tym roku, 2 czerwca, wypłaciliśmy również cały zysk netto w postaci dywidendy i zarząd planuje taką politykę prowadzić dalej, czyli jeśli nie pojawią się tematy akwizycyjne, nad którymi aktualnie nie pracujemy, też będziemy rekomendować wypłatę dywidendy w przyszłym roku za cały zysk w tym roku – twierdzi Mariusz Lizon.