Wyniki finansowe Grodno SA za I kw. roku obrotowego 2014/2015

0

Wyniki w górę zgodnie ze strategią, perspektywa dynamicznych wzrostów w kolejnych kwartałach

– W I kwartale br. odnotowaliśmy blisko 6% wzrost przychodów i ponad 2-krotny wzrost zysków, efekt między innymi dynamicznego rozwoju sprzedaży w perspektywicznych segmentach rynku, takich jak przemysł i fotowoltaika. Również poprawa wyników w nowych oddziałach potwierdza słuszność strategii budowania sieci sprzedaży w dobrych lokalizacjach – podkreśla Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Realizacja strategii wspiera sprzedaż

W I kwartale roku obrotowego 2014/2015 Grodno wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 47,4 mln zł, tj. 5,7% wzrostu rdr. Wzrost przychodów jest pochodną rozwoju oferty produktowej i intensyfikacji sprzedaży w nowych perspektywicznych segmentach, takich jak przemysł i fotowoltaika.

Ponad 2-krotny wzrost zysków, rentowności w górę

Zysk na sprzedaży wzrósł w I kwartale o 8,3% rdr do poziomu 0,47 mln zł. W omawianym okresie EBITDA Grodna ukształtowała się na poziomie 1,39 mln zł, tj. 9,8% wzrostu rdr. Marża EBITDA w I kwartale 2014/2015 wyniosła 2,9%. Zysk operacyjny spółki wzrósł w I kwartale o 12,1% do poziomu 0,48 mln zł, marża EBIT ukształtowała się na poziomie 1%. Wynik netto w I kwartale roku obrotowego 2014/2015 wzrósł o 131,9% do poziomu 0,14 mln zł.

Perspektywy dalszego wzrostu sprzedaży i poprawa zysków na 2014/2015 rok

– Wyniki I kwartału to dobry start do dalszych wzrostów w kolejnych kwartałach. W realizacji na ten rok obrotowy pozostaje jeszcze ok. 193,7 mln zł sprzedaży, co powinno się przełożyć na 6,2 mln zł zysku na koniec 2014/2015 – wskazuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Zgodnie z przyjętą prognozą finansową spółka zakłada w roku obrotowym 2014/2015 przychody na poziomie 241,06 mln zł, co oznacza wzrost o 15,4% rdr. Natomiast EBITDA oraz zysk operacyjny wyniosą odpowiednio 13,05 mln zł oraz 9,1 mln zł. Zysk netto zwiększy się o 51% i urośnie do poziomu 6,2 mln zł.

Czytaj również:  Wyniki Grupy Netia za I kw. 2019 r.

Dalszy rozwój oferty asortymentowej i nowe punkty sprzedaży w realizacji

Celem spółki na najbliższe lata jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych oraz oświetleniowych. W bieżącym roku Zarząd planuje poszerzanie asortymentu towarów w segmentach o potencjale wzrostu oraz wysokich marżach. W I kwartale roku obrotowego 2014/2015 Grodno zwiększyło ofertę produktów sprzedawanych pod marką własną Luno. Obecnie spółka oferuje ponad 130 000 produktów krajowych i międzynarodowych producentów oraz 250 produktów Luno.

W ramach rozwoju sprzedaży na rok obrotowy 2014/2015 Zarząd założył uruchomienie 5 punktów sprzedaży. Do sierpnia br. otwarto już 3 nowe oddziały, w tym oddział w Sosnowcu, Radomiu i Mińsku Mazowieckim. W roku obrotowym 2015/2016 Zarząd planuje uruchomienie 5 kolejnych punktów sprzedaży. Aktualnie Grodno dysponuje siecią dystrybucyjną obejmującą 39 punktów sprzedaży zlokalizowanych w kluczowych miastach na terenie kraju.

Plany finansowania dalszego rozwoju spółki

W związku z planami dalszego rozwoju spółka rozważa różne możliwości finansowania strategii. W zależności od czynników rynkowych i sytuacji w branży ostateczne decyzje dotyczące projektu IPO oraz sposobów finansowania strategii zapadną w II połowie br.