Małgorzata Rusewicz o projekcie zmian w systemie emerytalnym

0

Projekt zmian w systemie emerytalnym odpowiada na potrzeby społeczne i ekonomiczne w Polsce

Program budowy kapitału jest kompleksowym projektem, zawierającym szereg propozycji zmian w systemie emerytalnym, które mają doprowadzić do długoterminowych oszczędności emerytalnych. Dla wysokości emerytur Polaków w przyszłości jest to niezwykle istotny projekt.

– Środki przeniesione z funduszy emerytalnych na konto IKE Bis będą miały charakter prywatny, a więc zmieni się ich status prawny, ponieważ wcześniej te środki były publiczne – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych – wydaje się, że z punktu widzenia klienta i ubezpieczonego jest to bardzo ważne. Istotny jest jednak brak doprecyzowanych kwestii związanych z wypłatą emerytur, chociażby z konta IKE Bis, co jest ważne przy wykupie emerytury dożywotniej.

Przy niewystarczającej wartości aktywów i zgromadzonych pieniędzy na koncie, wykup takiej emerytury będzie się mijał z celem. Jest szereg problemów technicznych, tj. zasady przeniesienia środków z konta do FRD, kolejności przekazywania tych funduszy, daty wejścia w życie przepisów, czy możliwości tworzenia subfunduszy w ramach IKE Bis. Patrząc na tę propozycję i zakładając, że zostanie ona wprowadzona w całości, projekt może doprowadzić do istotnego podniesienia poziomu długoterminowych oszczędności emerytalnych. Dla wysokości emerytur Polaków w przyszłości jest to niezwykle istotne. W takim kształcie projekt odpowiada na potrzeby społeczne i ekonomiczne w Polsce – podsumowuje Rusewicz.