Marek Dietl: Wejście w życie PPK jest początkiem nowej epoki dla GPW

0
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
  • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Rynek kapitałowy odgrywa istotną rolę w budowaniu bezpiecznego systemu emerytalnego
  • GPW planuje zorganizowanie cyklu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących PPK

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ma dotyczyć – według szacunków rządu – ok. 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Polski rynek kapitałowy jest bardzo ważną częścią gospodarki, a giełda pełni ważną rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Projekt ustawy o PPK zakłada, że jej wdrożenie wzmocni istotnie polski system finansowy, w szczególności rynek kapitałowy, w tym rynek akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości (w tym REIT). Na giełdę będą bowiem mogły wpływać dodatkowe pieniądze za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie i pomnażanie pieniędzy zgromadzonych na kontach PPK.

Podpisanie ustawy o PPK nie bez powodu obywa się dziś w centrum rynku kapitałowego – na Giełdzie Papierów Wartościowych. To właśnie warszawska giełda będzie platformą, dzięki której pieniądze zgormadzone w ramach PPK będą przekształcane w inwestycje pomnażające emeryturę. W ten sposób przyszli emeryci będą mogli skorzystać z owoców wzrostu gospodarczego. W historii rozwoju rynku kapitałowego wejście w życie PPK jest początkiem nowej epoki – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Od stycznia 2019 r. GPW rozpoczyna ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do pracowników poświęcony Pracowniczym Planom Kapitałowym. Oferta bezpłatnych szkoleń zostanie skierowana do firm zatrudniających ponad 250 osób. Zgodnie z danymi GUS za I półrocze 2018 roku, w Polsce aż 3557 firm spełnia przedmiotowe kryterium jako adresat szkoleń z zakresu PPK. Przedsiębiorstwa te zatrudniają łącznie 3,1 mln pracowników. Celem szkolenia jest propagowanie świadomego zarządzania swoimi oszczędnościami poprzez Program PPK.

Czytaj również:  Niemcy spowalniają polski eksport towarów