Pracownicze Plany Kapitałowe dużym wyzwaniem dla pracodawców

0
Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE
Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wejdzie w życie już na początku 2019 roku, ale w praktyce dla największych pracodawców zacznie mieć zastosowanie od 1 lipca 2019 roku. Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które pierwsze muszą wdrożyć to rozwiązanie, mają na to  10 miesięcy. Aż 75 proc. pracodawców przyznaje, że decyzja o wprowadzeniu PPK jest ściśle powiązana z obowiązkiem ustawodawczym – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie HR. Dla wszystkich oznaczać to będzie dodatkowe obciążenia administracyjne, z którymi będą musieli zmierzyć się zarządzający kadrami. W odpowiedzi na to wyzwanie eksperci Instytutu Emerytalnego i Nationale-Nederlanden PTE przygotowali podręcznik dla pracodawców, który krok po kroku pomoże im przygotować się i wdrożyć PPK. 

Tylko jedna trzecia ankietowanych pracodawców deklaruje, że planowała wdrożenie programu emerytalnego, zanim ogłoszono rządowy pomysł stworzenia powszechnych pracowniczych planów kapitałowych. Dla zdecydowanej większości ich wprowadzenie wynika z obowiązku, jaki nakłada na pracodawców ustawa o PPK. Dlatego powstanie obowiązku tworzenia PPK zmusza firmy do jak najszybszego rozpoczęcia przygotowań do dostosowania się do nowych przepisów.

Zdecydowanie największym wyzwaniem, jaki dostrzegają firmy we wdrożeniu PPK są dodatkowe koszty, jakie pracodawcy będą musieli ponieść w związku z obowiązkowymi wpłatami ze strony pracodawcy (74 proc.). Zgodnie z ustawą, minimalna kwota, którą będzie musiał odprowadzać dla każdego uczestnika to 1,5 proc. jego wynagrodzenia.

Mimo kluczowej roli, jaką zatrudniający będą pełnić w prowadzeniu PPK, aż 61 proc. uczestniczących w badaniu firm przyznaje, że obawiają się, że PPK traktowane będą przez pracowników jako program rządowy, a nie świadczenie, które sfinansuje pracodawca. Proces wprowadzania PPK do firm powinien być więc uzupełniony działaniami edukacyjnymi, które pozwolą pracownikom zrozumieć założenia projektu oraz mechanizmy funkcjonowania PPK. Świadomość i wiedza na temat PPK mogą zwiększyć zaufanie społeczne i zachęcić Polaków do skorzystania z tego programu.

Czytaj również:  Delegowanie pracowników do Holandii? Teraz obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych wprowadziła także Holandia

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w praktycznym doradzaniu pracodawcom w tworzeniu i funkcjonowaniu form dodatkowego oszczędzania na emeryturę przygotowaliśmy kompendium wiedzy o PPK, które powinno pomóc każdemu zainteresowanemu w zrozumieniu nie tylko jak będą działały te rozwiązania, ale także, a może przede wszystkim w przygotowaniu się do wyzwań jakie niosą ze sobą PPK – mówi dr Antoni Kolek, Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego.

Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE
Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE

„Pracownicze Plany Kapitałowe – podręcznik dla pracodawcy” ma pomóc osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie programu w swojej firmie. Kompendium prezentuje informacje niezbędne na każdym etapie funkcjonowania PPK w organizacji. Autorzy wyjaśniają w nim, jakie są najważniejsze założenia i sposób funkcjonowania PPK. Tłumaczą również, jak działać w nowym otoczeniu prawnym.

– Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem nowych obowiązków, jakie czekają pracodawców. To oni odpowiadają chociażby za wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczym planem kapitałowym oraz za zawarcie z nią umów w imieniu swoich pracowników. Dlatego odpowiednie przygotowanie i zrozumienie wymogów, jakie są stawiane zatrudniającym, jest kluczowe dla powodzenia tego projektu – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE.

W podręczniku zaprezentowane zostały krok po kroku działania, które każdy z pracodawców musi spełnić wprowadzając PPK do swojej firmy. Już dziś największe z nich – zatrudniające powyżej 250 osób – powinny uwzględnić w swoich rocznych budżetach koszty związane z wpłatami dla każdego pracownika.