Markit Economics: Wzrósł PMI dla sfery usług w Niemczech, spadł dla strefy euro

0

Wskaźnik PMI dla niemieckiego sektora usług wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca o 0,6 pkt, osiągając poziom 55,7 pkt. – poinformowała 3 października firma badawcza Markit Economics. PMI sektora usług całej strefy euro spadł w tym czasie o 0,7 pkt, do poziomu 52,4 pkt.

Markit Economics, comiesięczne badania wskaźnika PMI przygotowuje na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menadżerów największych firm. Jeżeli  PMI osiąga wartość przekraczającą 50 pkt. oznacza, że większość menadżerów z optymizmem ocenia perspektywy swoich firm.