MatchBeta – Aplikacja AI autorstwa dr Magdaleny Kaczmarek pomaga wybrać właściwą ścieżkę kariery

kariera wzrost

Rozwijana przez PwC od prawie 2 lat platforma MatchBeta, wykorzystująca sztuczną inteligencję w doradztwie kariery, pomaga młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej dopasowanej do ich kompetencji, wykształcenia i zainteresowań. Do tej pory aplikacja została zasilona danymi od ponad 4 tys. profesjonalistów, a z jej pomocy skorzystało już ok. 16 tys. studentów.

Pierwszym etapem tworzenia aplikacji MatchBeta było wypracowanie wspólnie z Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS w Warszawie testu, autorstwa dr Magdaleny Kaczmarek, badającego predyspozycje zawodowe. W kolejnym kroku ważne było zebranie jak największej ilości danych od osób, które są już aktywne na rynku pracy od kilku lat. Profesjonaliści wypełniają test badający zainteresowania, preferencje odnośnie środowiska pracy, inteligencję werbalną, inteligencję logiczną, pamięć, szybkość uczenia się oraz cechy osobowości oraz wypełniają krótką metryczkę określając np. swój poziom zadowolenia z wykonywanej pracy (happiness index). Aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję na bazie analizy danych od profesjonalistów, wyciąga odpowiednie wnioski i rekomenduje studentowi/absolwentowi wchodzącemu na rynek pracy ścieżkę kariery najbardziej dopasowaną do jego naturalnego potencjału, a także wskazuje mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju.

Od momentu uruchomienia projektu MatchBeta test dla profesjonalistów uzupełniło ponad 4 tys. osób, a z doradztwa zawodowego skorzystało już ponad 16 tys. studentów. Dla młodych osób dopiero wchodzących na rynek pracy rekomendacja, jaką otrzymali po wypełnieniu ankiety, pomogła wybrać ścieżkę zawodową najlepiej dopasowaną do ich naturalnych predyspozycji i uniknąć pomyłki czy przypadkowego doboru pierwszej pracy. MatchBeta jest aplikacją samouczącą się – ważne jest wypełnianie testu przez kolejnych profesjonalistów z różnych branż, aby sztuczna inteligencja zasilana była kolejnymi danymi. Samo wypełnienie testu nie zajmuje więcej niż 10 minut. – Izabela Szczurska, koordynator projektu MatchBeta w PwC.

Istotną część aplikacji stanowi także Karieroteka, w której zamieszczane są porady dotyczące wejścia na rynek pracy i opisy konkretnych zawodów. Dodatkowo, na platformie znajdują się oferty praktyk i staży od pracodawców zarejestrowanych w MatchBeta, dzięki czemu studenci po wypełnieniu ankiety mogą otrzymać dopasowaną do swoich oczekiwań propozycję zatrudnienia.

Jak dokładnie działa MatchBeta? Dzięki zaawansowanym algorytmom przygotowanym przez zespół PwC Data Analytics analizuje wszystkie udzielone przez profesjonalistów odpowiedzi i znajduje niewidoczne dla człowieka powiązania pomiędzy wieloma elementami tworząc charakterystyki poszczególnych grup zawodowych funkcjonujących na polskim rynku pracy. W efekcie jest w stanie stworzyć precyzyjne profile i podpowiedzieć studentom wypełniającym ten sam test co profesjonaliści, do jakiego zawodu dana osoba ma największe predyspozycje.

Co ważne, system umożliwia wygenerowanie takiego podsumowania w osobnym pliku, stając się wartościowym załącznikiem do CV, wyróżniającym kandydata spośród innych osób aplikujących na dane ogłoszenie. Informację zwrotną w pliku PDF można pobrać po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji.

MatchBeta łączy tradycje klasycznego testu psychologicznego z rozwiązaniami nowoczesnej analityki i AI. Dzięki zaawansowanym analizom można zauważyć związki, które nie są widoczne gołym okiem, a niekiedy są wprost nieintuicyjne. Dzięki oparciu się o funkcjonujące i sprawdzone modele teoretyczne oraz twierdzenia klasycznej psychometrii, poszukiwania te stają się znacznie bardziej efektywne: nie szukamy po omacku, mapujemy rzeczywiście przydatne w pracy kompetencje i analizujemy związki, które nie są przypadkowe i chwilowe, tylko faktycznie mówią coś o predyspozycjach w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. – dr Magdalena Kaczmarek, psycholog, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Informacja zwrotna generowana przez system MachBeta to ważny punkt wyjścia dla młodej osoby wchodzącej na rynek pracy. Świadomość swoich naturalnych predyspozycji, mocnych stron i potencjału intelektualnego jest podstawą podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych dla kandydata. Ułatwia wyszukiwanie adekwatnych ofert pracy oraz wzmacnia proaktywną postawę. – Olga Kożuchowska, Biuro Karier Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Platforma MatchBeta jest dostępna na stronie www.matchbeta.pl.
Test dla profesjonalistów: https://matchbeta.pl/matchowanie.