MedApp podsumowuje II kwartał 2020 roku

technologia,robot

MedApp S.A., polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości oraz gromadzeniu dużych zbiorów danych opublikowała raport okresowy za II kwartał 2020 roku. W minionym kwartale Spółka odnotowała wzrost przychodów oraz istotnie zmniejszyła stratę netto w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku. Przychody wyniosły we wskazanym okresie prawie 231 tys. zł. Spółka realizowała w tym czasie dotychczas zawarte umowy komercyjne, pracowała nad prospektem oraz z sukcesem nawiązała współpracę z kolejnymi placówkami medycznymi na potrzeby pilotażowych wdrożeń swoich rozwiązań. Spółka kontynuuje komercjalizację rozwiązań CarnaLife Holo oraz CarnaLife System, poszerza ich funkcjonalności oraz realizuje dalsze prace nad wprowadzeniem akcji na rynek regulowany GPW. 

W czerwcu br. Spółka nawiązała współpracę z NEO Hospital, w ramach której CarnaLife Holo będzie wykorzystywane przez specjalistów Szpitala Na Klinach do wsparcia zabiegów onkologicznych, szczególnie raka trzustki oraz wątroby. W ramach pilotażowych zabiegów chirurdzy będą wykorzystywali rozwiązanie również do wsparcia zabiegów ginekologicznych. Umowa jest realizowana w systemie Software as a Service (SaaS). Tego typu system rozliczeń pozwoli Spółce generować regularne przychody.

– Nasza aplikacja CarnaLife Holo wspiera pracę przy skomplikowanych zabiegach, dając możliwość wykorzystania jej zarówno w zabiegach kardiologicznych, onkologicznych, radiologii interwencyjnej oraz ortopedii. Nasi partnerzy z NEO Hospital wykorzystują ją w operacjach guza wątroby oraz trzustki. Zabiegi te ratują ludzkie życie, dlatego cieszymy się, że specjaliści wykorzystują nasze rozwiązania w tych trudnych procedurach medycznych. CarnaLife Holo nie tylko pomaga chirurgom, ale również pozwala pacjentom zobaczyć przebieg operacji, dzięki goglom HoloLens oraz mieszanej rzeczywistości – komentuje Krzysztof Mędrala, prezes MedApp S.A.

Krakowska Spółka w ubiegłym miesiącu podpisała również umowę z firmą Semicon. W jej ramach specjaliści MedAppu dostarczą oraz wdrożą aplikację do zdalnego gromadzenia danych z terminala mikcyjnego autorstwa Semicon, który ma być w przyszłości certyfikowany jako wyrób medyczny.  Doświadczenie MedAppu w telemedycynie, wdrożony system ISO 13485 oraz certyfikacja systemów spółki jako wyrób medyczny klasy IIb pomoże firmie Semicon w certyfikacji swojego urządzenia. Współpraca otwiera przed MedApp’em perspektywę poszerzenia portfolio urządzeń, a co za tym idzie – usług z zakresu medycyny mobilnej.

Spółka kontynuuje komercjalizację swoich rozwiązań. W lipcu br. rozpoczęła realizację pilotażowych wdrożeń aplikacji CarnaLife System w placówkach CARINTART Sp. z o.o. oraz Intercard Sp. z o.o. w obszarze kardiologii. Ponadto w bieżącym miesiącu spółka podpisała umowę dystrybucyjną z firmą WLOG Solutions Sp. z o. o., w ramach której partner zajmie się dystrybucją rozwiązań CarnaLife Holo, CarnaLife System oraz Surgeon Eye do polskich placówek medycznych oraz producentów urządzeń medycznych.

Miniony kwartał był również okresem przygotowań spółki do wejścia na rynek regulowany GPW oraz do towarzyszącej temu emisji akcji. Zwieńczeniem tych działań było przygotowanie prospektu emisyjnego oraz złożenie go 20 lipca br. w Komisji Nadzoru Finansowego. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie skali działalności poprzez rozpoczęcie procesu certyfikacji CarnaLife Holo przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych, a następnie wprowadzenie produktów MedAppu do obrotu na rynku amerykańskim. Dadzą one również możliwość prowadzenia dalszych działań związanych z rozwojem oraz komercjalizacją rozwiązań oferowanych przez MedApp S.A.

Uważamy, że oferujemy unikalną i innowacyjną technologię odpowiadając na potrzeby nowoczesnej służby zdrowia. Chcemy, aby nasza oferta była dostępna nie tylko dla pacjentów w Polsce czy Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Dlatego wejście na tzw. „duży parkiet” oraz towarzysząca temu emisja akcji, będą dla nas milowym krokiem w rozwoju MedApp. Już teraz wraz z naszym doradcą, firmą Paraxel Biotech przygotowujemy niezbędną dokumentację, aby rozpocząć proces certyfikacji – dodaje Krzysztof Mędrala.

16 lipca br. MedApp podpisał umowę z Parexel Biotech, należącą do Parexel International, światowego  lidera w zakresie usług biofarmaceutycznych i CRO (Contract Research Organization) doradztwa w zakresie rejestracji produktów medycznych i leków. Doradca przygotuje MedApp do certyfikacji w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA).