MF przeprowadzi przetarg zamiany zamiast regularnej aukcji obligacji

0
Ministerstwo Finansów

Na wtorkowej sesji na krajowym rynku długu informacją dnia była decyzja Ministerstwa Finansów o zastąpieniu aukcji regularnej przetargiem zamiany prefinansującym przyszłoroczne potrzeby, co może mieć związek z bardzo dobrym wykonaniem tegorocznego budżetu. Wraz z informacją o aukcji, MF podało też, że po październiku odnotowana została kolejna nadwyżka budżetowa w wysokości 6,5 mld PLN. Mając nadzieje na taką decyzję inwestorzy mogli kupować krótsze papiery tak, aby później móc brać udział w aukcji zamiany (odkupowane będą papiery WZ0119, OK0419, PS0719 i DS1019, a sprzedawane OK0521, PS0424, WZ0524, WS0428 i WZ0528).

Poza wspomnianym oczekiwaniem na komentarz resortu finansów, średnioterminowo popyt na krótkie papiery pobudzać mogły też ostatnie wypowiedzi członków RPP sugerujące utrzymanie stóp procentowych bez zmian w dłuższym okresie, spadające w ostatnim czasie ceny ropy naftowej i pojawiające się na świecie spekulacje nt. możliwości spowolnienia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA.

W najbliższych dniach można spodziewać się dalszej stabilizacji rentowności papierów skarbowych w kraju. Niemniej w oczekiwaniu na czwartkową aukcję możliwa jest lekka przecena papierów długoterminowych. Spodziewać się można, że tak jak dotychczas MF będzie preferowało papiery o dłuższych terminach wykupu. To w najbliższych dniach może przynieść lekki wzrost rentowności 10-letnich obligacji w okolice 3,20%, a także rozszerzenie ASW powyżej 40 pb. Przy obecnych uwarunkowaniach globalnych trudno jednak zakładać silniejszą przecenę. Tym bardziej, że na koniec tygodnia MF powinno opublikować harmonogram aukcji w grudniu. W scenariuszu bazowym spodziewać się można, że odbędzie się jedna aukcja zamiany, chociaż jak pokazują komunikaty MF pozytywnych zaskoczeń nie można wykluczyć.

Podczas środowej sesji nie zostały zaplanowane istotniejsze wydarzenia w kraju. Dlatego rynek powinien pozostawać pod wpływem informacji napływających z rynków bazowych. Tu z kolei również trudno spodziewać się silniejszych zmian przed ważnym spotkaniem prezydentów USA i Chin na szczycie G20, który rozpoczyna się 30 listopada. Na środę zaplanowana została publikacja danych nt. PKB w USA za III kw. 2018 r. Będzie to jednak druga publikacja, stąd zapewne wpływ danych na rynek nie będzie istotny. Ponadto z publikowanych dotychczas informacji nie wynika, aby miało dojść do istotnej korekty wskaźnika (ostatni zannualizowany odczyt wyniósł 3,5%).

Czytaj również:  Najważniejsze wydarzenia tygodnia

Wykres dnia: Przed komunikatem Ministerstwa Finansów odnośnie listopadowej aukcji na rynku wtórnym widać było mocny popyt na krótkoterminowe papiery. Częściowo wpływ na to mogły mieć oczekiwania na zastąpienie aukcji regularnej aukcją zamiany.

Przed komunikatem Ministerstwa Finansów odnośnie listopadowej aukcji na rynku wtórnym widać było mocny popyt na krótkoterminowe papiery
Źródło: Thomson Reuters

Autor / Źródło: Mirosław Budzicki / PKO Bank Polski