Microsoft: w Polsce kształcimy za mało specjalistów IT

Rynek pracy za 15–20 lat będzie zdecydowanie różnił się od tego, który obserwujemy teraz. Pojawią się nowe zawody, do których wykonywania będzie potrzeba odpowiednich kompetencji cyfrowych, a nowoczesna technologia stanie się w pracy jeszcze bardziej wszechobecna niż dzisiaj.

Czy polski system edukacji jest przyszykowany na nadchodzące zmiany i należycie przygotowuje uczniów do wejścia na przyszły rynek pracy?

„Kompetencje cyfrowe to podstawowe umiejętności każdego człowieka. Jeśli ich nie mamy, wykluczamy się z codziennego życia i z uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości, z którą stykamy się na każdym kroku” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji z Microsoft Polska. Dzięki znajomości technologii możemy wykonywać wiele codziennych czynności, przykładowo czytać elektroniczne gazety, obsługiwać konto bankowe przez internet czy rozmawiać na odległość z bliskimi.

Oczywiście umiejętności cyfrowych potrzebujemy również w pracy, a z powodu rozwoju technologii w przyszłości będziemy potrzebowali ich jeszcze bardziej. Dlatego tak ważne jest, aby już szkoła dawała uczniom wartościową wiedzę technologiczną. I nie chodzi tu o np. zwykłą naukę korzystania z internetu, ale o przekazywanie takich kompetencji jak między innymi umiejętność współpracy z wykorzystaniem technologii czy umiejętność tworzenia treści cyfrowych i dzielenia się nimi.

A jak wygląda to obecnie? Czy poziom edukacji informatycznej w Polsce jest wysoki?

„Największe firmy technologiczne zbudowały swoje centra badań i rozwoju właśnie w Polsce: we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie. W związku z tym jakość naszych specjalistów IT jest oceniana na świecie bardzo dobrze. Jedynym problemem, który mamy na dzisiaj, jest to, że kształcimy ich za mało – mamy za mało kierunków studiów, za mało miejsc dla studentów, ale też za mało chętnych. I to jest wyzwanie dla Polski: stworzyć programy zachęcające uczniów do przygotowywania się do wejścia na rynek pracy, a szczególnie rynek pracy IT” – stwierdza ekspertka.