Miesięczny raport analityczny – czerwiec 2013

0

W połowie maja rynki rozwinięte rozpoczęły średnioterminową korektę, która w naszym scenariuszu bazowym potrwa jeszcze kilka tygodni. Polski rynek będzie zachowywał się lepiej: niedoważenie polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych i rosnące prawdopodobieństwo zamykania tej pozycji wraz z poprawiającymi się PMI w Europie i zamieszkami w Turcji, napływ oszczędności do TFI. Akumuluj akcje.

Czytaj również:  Spółki giełdowe mogą zaskoczyć dobrymi wynikami. Zła sytuacja na giełdzie w ostatnich miesiącach to przede wszystkim efekt negatywnych emocji wśród inwestorów