Mieszkańcy Podkarpacia i Podlasia najbardziej rzetelni

Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

Uczciwi, sumienni i unikający długów – tak można opisać mieszkańców Podkarpacia i Podlasia. Województwa te wypadły najlepiej w najnowszym Rankingu Rzetelności Konsumentów przygotowanym wspólnie przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. Najgorzej z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych radzą sobie natomiast mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego i Dolnego Śląska.

Jak pokazują dane Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, województwami z najwyższą ogólną sumą zadłużenia konsumentów są Śląsk (6,36 mld zł), Mazowsze (6,27 mld zł) i Dolny Śląsk (4,21 mld zł). Najmniej do oddania w I połowie 2022 r. mieli podlascy (930,4 mln zł), opolscy (1 mld zł) i świętokrzyscy (1 mld zł) konsumenci. Wartość zadłużenia przypadająca na konkretny region nie świadczy jednak o rzetelności płatniczej jego mieszkańców, gdyż poszczególne regiony różnią się pod względem zaludnienia.

Dlatego Krajowy Rejestr Długów i Rzetelna Firma opracowały specjalny Ranking Rzetelności Konsumentów oparty na obiektywnych wskaźnikach uwzględniających zarówno wielkość, jak i zaludnienie danego regionu Polski. Eksperci zestawili kwotę zadłużenia na 1 tys. mieszkańców, średnią wartość zaległości notowanych w KRD dla danego regionu oraz odsetek zadłużonych wśród mieszkańców województwa. Im mniej punktów zdobyło województwo, tym niższe miejsce zajęło w rankingu i tym niższa jest jego rzetelność.

Kujawsko-Pomorskie na dole stawki

W Rankingu Rzetelności Konsumentów najgorzej wypadli mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego z 12 punktami. Region ma wysoką wartość zadłużenia na 1 tys. mieszkańców oraz wysoką średnią kwotę zaległości. Odsetek wpisanych do KRD mieszkańców regionu sięga tu aż 9 proc.

Wysoka kwota ogólna zadłużenia przypadająca na cały region wcale nie musi oznaczać, że jego mieszkańcy są nierzetelnymi płatnikami. Możemy tu wziąć za przykład Mazowsze i Kujawsko-Pomorskie. Całkowita kwota długu pierwszego z nich należy do najwyższych w kraju i wynosi ponad 6 mld zł. Jednak w rankingu rzetelności płatniczej Mazowieckie ulokowało się bliżej połowy stawki, na 10. miejscu. Tymczasem to Kujawsko-Pomorskie zajęło ostatnią pozycję, choć ogólna suma zadłużenia była dwa razy niższa niż na Mazowszu. Stąd dopiero takie ujęcie tematu daje pełny obraz i pozwala na porównania – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestr Długów.

Drugim najmniej rzetelnym województwem jest dolnośląskie (14 punktów). Województwo to ma najwyższą wartość zaległości przypadających na jedną na osobę i drugi najwyższy odsetek zadłużonych wśród mieszkańców. Trzecie od końca miejsce w rankingu z wynikiem 17 punktów ex aequo zajęły Śląsk, Warmińsko-Mazurskie i Zachodnio-Pomorskie. W przypadku tego trzeciego regionu rzetelność szczególnie osłabił najwyższy wśród województw odsetek zadłużonych wśród mieszkańców (9,78 proc.).

Rzetelny jak mieszkaniec Podkarpacia

Pierwsze miejsce wśród najbardziej rzetelnych zajęli konsumenci z województwa podkarpackiego, które ma zarówno najniższy poziom zaległości na 1 tys. osób, jak i odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców (3,75 proc.). Region w rankingu zebrał aż 44 punkty, jako jedyny przekraczając próg 40 punktów.

Sumiennością w płaceniu swoich zobowiązań pozytywnie wyróżniło się także województwo podlaskie, zajmując drugą pozycję w zestawieniu (37 punktów). Trzecie miejsce przypadło w udziale Wielkopolsce i Świętokrzyskiemu, które zanotowały identyczną sumę punktów w rankingu (34). Szczególnie wysoki wynik pierwszego z nich jest ciekawym przypadkiem.

W rankingu nieco lepiej wypadają mniej zaludnione województwa, w których nie ma wielkich aglomeracji, a dominują raczej tereny rolnicze. Mieszkańcy dużych metropolii mają więcej pokus i wydatków niż ludzie z mniejszych ośrodków. Życie tam jest też po prostu droższe. Duża urbanizacja często idzie w parze z wysokim odsetkiem zadłużonych na wyższe kwoty. Jednak nie jest to reguła. Wpływ na sytuację w danym województwie ma wiele czynników, jak dostępność pracy, wysokość wynagrodzeń, ale także obyczaje i stosunek do pieniędzy. Przykładem mogą być mieszkańcy Wielkopolski, którzy znani są ze swojego ostrożnego podejścia do wydatków. W naszym rankingu rzetelności uplasowali się wysoko, bo już na 3. miejscu, co może oznaczać, że ten stereotyp ma w sobie trochę prawdy – analizuje Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Regionami, które mogą pochwalić się pozycją w pierwszej połowie rankingu, ale poza pierwszą trójką, są kolejno Małopolska, Łódzkie, Opolskie i Lubuskie. Na dalszych pozycjach, coraz bliżej końca, znalazły się odpowiednio województwa lubelskie, mazowieckie i pomorskie.

Ranking Rzetelności Konsumentów
Województwo Zadłużenie na 1000 mieszkańców Pkt. Średnie zadłużenie dłużnika

w KRD

Pkt. Odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców Pkt. Suma punktów

w rankingu

PODKARPACKIE 681 786 zł 16 18 169 zł 12 3,75% 16 44
PODLASKIE 968 416 zł 14 18 522 zł 9 5,23% 14 37
WIELKOPOLSKIE 1 358 779 zł 10 17 543 zł 15 7,75% 9 34
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 000 312 zł 13 18 573 zł 8 5,39% 13 34
MAŁOPOLSKIE 939 891 zł 15 19 637 zł 3 4,79% 15 33
ŁÓDZKIE 1 523 870 zł 8 17 714 zł 14 8,60% 8 30
OPOLSKIE 1 242 353 zł 11 18 916 zł 6 6,57% 11 28
LUBUSKIE 1 623 849 zł 7 17 243 zł 16 9,42% 4 27
LUBELSKIE 1 106 800 zł 12 19 880 zł 2 5,57% 12 26
MAZOWIECKIE 1 438 527 zł 9 21 248 zł 1 6,77% 10 20
POMORSKIE 1 725 627 zł 6 19 503 zł 5 8,85% 7 18
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 744 732 zł 3 17 848 zł 13 9,78% 1 17
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 741 844 zł 4 18 483 zł 10 9,42% 3 17
ŚLĄSKIE 1 726 108 zł 5 18 588 zł 7 9,29% 5 17
DOLNOŚLĄSKIE 1 771 337 zł 1 18 413 zł 11 9,62% 2 14
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 754 533 zł 2 19 505 zł 4 9,00% 6 12