Mimo spowolnienia, faktoring w Polsce wciąż rośnie

Paweł Kacprzak, członek zarządu BNP Paribas Faktoring
Paweł Kacprzak, członek zarządu BNP Paribas Faktoring

Polscy faktorzy sfinansowali w pierwszym półroczu 2023 roku bieżącą działalność krajowych firm w kwocie blisko 225,7 mld zł – wynika z najnowszego badania Polskiego Związku Faktorów. Łączna wartość wykupionych wierzytelności w formie faktur wyniosła o 1,2% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Faktury na gotówkę zamieniło ponad 24 tys. firm, które w sumie przekazały do sfinansowania 12,7 mln dokumentów płatniczych.

Faktoring nadal znajduje się na fali wznoszącej, mimo spowolnienia. Wzrosty nie są już tak imponujące jak jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast BNP Paribas Faktoring nadal notuje bardzo wysoki wzrost obrotu, przekraczający 30% w odniesieniu do pierwszej połowy 2022 roku.

Obroty krajowych firm faktoringowych nadal rosną, choć w I półroczu 2023 roku dynamika znacząco osłabła. W roku ubiegłym bardzo dynamiczny wzrost rynku o 27% był spowodowany między innymi szybko rosnącą inflacją, co przekładało się na rosnącą wartość wystawianych faktur za ten sam towar. W tym roku nasi klienci odczuwają drugi, długoterminowy wpływ inflacji. Wyższe ceny sprzedaży ograniczyły popyt, co powoduje, że firmy wstrzymują inwestycje, nie będąc pewnymi przyszłego popytu, a mniejsza sprzedaż to niższy popyt na bieżące finansowanie, które zapewnia faktoring. Natomiast niepewne czasy premiują drugą zaletę faktoringu, czyli przejęcie ryzyka braku zapłaty za fakturę przez firmę faktoringową. Kiedy mamy spowolnienie gospodarcze, siłą rzeczy więcej firm ma problem ze spłatą swoich zobowiązań handlowych. Dlatego widzimy wyraźny wzrost zainteresowania faktoringiem pełnym, w ramach którego firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko ewentualnego braku zapłaty za fakturę mówi Paweł Kacprzak, członek zarządu BNP Paribas Faktoring.

Warto aktualnie interesować się również eksportem na rynki Unii Europejskiej. Duża różnica w stopach procentowanych między EUR i PLN powoduje, że koszty faktoringu w EUR są ponad dwukrotnie niższe niż w PLN. Usługi faktoringowe są głównie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa działające w sektorach dystrybucji oraz produkcji. Funkcjonują one w warunkach zmiennej koniunktury, dlatego potrzebują większej puli środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności.

Faktoring daje przedsiębiorcom łatwy dostęp do gotówki, jednocześnie zapobiegając zatorom płatniczym. Pozwala w cyklu bieżącym regulować kluczowe zobowiązania, jak między innymi obowiązki podatkowe, wypłatę wynagrodzeń czy zapłatę podwykonawcom, tym bardziej że dla wielu dostawców wydłużone terminy płatności są realną przyczyną zachwiania finansowej płynności. W odróżnieniu od innych sposobów finansowania, faktorzy nie oczekują od firm przedstawienia twardych zabezpieczeń. Finansowanie jest udzielane w oparciu o wystawione przez przedsiębiorców faktury.