Minister Mateusz Szczurek na Forum Bankowym 2015

Mateusz Szczurek
Mateusz Szczurek

O wielkiej odpowiedzialności sektora bankowego wobec konsumentów, związanej z posiadaniem przez banki statusu instytucji zaufania publicznego – przypomniał minister finansów Mateusz Szczurek podczas Forum Bankowego. Konferencja środowiska bankowego odbyła się 11 marca w Warszawie.

Zaufanie publiczne jest kreowane lub przynajmniej wzmacniane przez państwo w drodze jego gwarantowania, a konkretnie gwarantowania wiarygodności osób lub instytucji mających być obdarzonymi zaufaniem publicznym. Zaufanie publiczne jest ważnym lub wręcz nieodzownym czynnikiem wspierającym realizację funkcji społecznych i gospodarczych danej grupy osób lub określonych instytucji np. banków – powiedział minister Szczurek.

Zaznaczył też, że pozycja klienta zawsze będzie słabsza niż banku, co najmniej z powodu ograniczonej wiedzy przeciętnego człowieka w stosunku do bankowców. Choć banki mają w istotę swojej działalności wpisaną pogoń za zyskiem, jak każda firma, nie powinny działać na niekorzyść klienta. Budowanie z klientem więzi na pokolenia, zabezpieczając finanse ich i ich rodzin długoterminowo przynosi również zysk bankom.

W obliczu zawirowań na rynkach walutowych, związanych z kursem franka szwajcarskiego jednym z istotnych zagadnień na Forum była dyskusja nad rozwiązaniem problemów kredytobiorców zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Prezes Związku Banków Polskich przedstawił kolejne propozycje środowiska bankowego dotyczące rozwiązania problemu kredytów frankowych, które zakładają m.in.: utworzenie funduszu wspierania restrukturyzacji kredytów hipotecznych, który udzielałby wsparcia osobom mającym przejściowe problemy z obsługą zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych; wprowadzenie możliwości zamiany, na wniosek kredytobiorcy, zabezpieczenia kredytu hipotecznego na inne adekwatne zabezpieczenie oraz utworzenie sektorowego funduszu stabilizacyjnego, który byłby adresowany do posiadaczy kredytów we frankach, a jego celem byłoby stabilizowanie wysokości rat kredytu.

–  Konieczne jest dobre rozwiązanie – dla klientów banków, dla gospodarki i dla samych banków. Propozycja sektora bankowego dotycząca problemu „frankowców” zostanie skonfrontowana z wcześniejszymi projektami i propozycjami, pod kątem bardzo jasnych kryteriów: uczciwego podziału ryzyka i kosztów pomiędzy bankami a klientami; naszym zadaniem jest sprawiedliwe potraktowanie ludzi, którzy brali kredyty frankowe i złotówkowe oraz dbałość o bezpieczeństwo systemu bankowego – podkreślił minister finansów.

W Forum Bankowym uczestniczyli prezesi banków, przedstawiciele środowiska naukowego, regulatorów i nadzorców rynku finansowego oraz firm infrastruktury bankowej.

Tegoroczna edycja Forum odbywała się pod hasłem „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju usług bankowych w Polsce”.