Ministerstwo zaakceptowało poprawki Lewiatana do ustawy antyterrorystycznej

Adrian Karkoszka
Adrian Karkoszka, ekspert z departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan

Z obowiązku rejestracji mają być wyłączone dane abonentów usług telewizji świadczonej drogą naziemną, kablową lub satelitarną, wydłużony ma być też termin wejścia w życie przepisów o rejestracji kart pre-paid – na takie zmiany zaproponowane przez Konfederację Lewiatan, zgodziło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wtorek nad zmienionym projektem ustawy antyterrorystycznej pracować będą posłowie.

W czasie posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych posłowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wysłuchali uwag przedstawionych przez zaproszone organizacje społeczne oraz służby mundurowe, ustalając jednocześnie brzmienie projektu, które zostanie przedstawione w sprawozdaniu na Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSWiA przychyliło się do propozycji, którą Konfederacja Lewiatan zawarła w swoim stanowisku do projektu dotyczącą wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów o rejestracji kart pre-paid, zgodnie z którymi termin na zarejestrowanie całej bazy klientów miał upływać 2 stycznia 2017 r, jednak zostanie on wydłużony o miesiąc.

Ponadto MSWiA zgodziło się z postulatem Lewiatana w kwestii wyłączenia spod obowiązku rejestracji danych abonentów usług telewizji świadczonej drogą naziemną, kablową lub satelitarną .

– Zgodnie ze stanowiskiem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 6 marca 2014 r. do usługi telewizji zastosowanie mają przepisy ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Z uwagi jednak na to, że korzystanie z usługi telewizji świadczonej drogą naziemną, kablową lub satelitarną polega wyłącznie na odbieraniu sygnałów radiofonicznych i telewizyjnych, a nie odbieraniu i wysyłaniu, nie mogą one być uznane za spełniające przesłanki wskazane w uzasadnieniu do ustawy – mówi Adrian Karkoszka, ekspert z departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Projekt wraz z przyjętymi przez MSWiA poprawkami będzie przedmiotem posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w najbliższy wtorek (7.06).

Konfederacja Lewiatan