MLP Group zwiększy w tym roku powierzchnie magazynów o blisko 40%

0

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2017 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 23,2 mln zł przychodów, czyli o 1% więcej niż rok wcześniej. Pomijając wpływ różnic kursowych wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 11,6 mln zł i był na zbliżonym poziomie w ujęciu rok do roku. Grupa realizuje obecnie budowę obiektów o powierzchni około 115 tys. mkw. To duży potencjał poprawy wyników w kolejnych okresach.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I kwartale 2017 roku uzyskał 23,2 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost o 1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, pomimo znacznego umocnienia złotówki (wszystkie czynsze są wyrażone w euro). Grupa zanotowała 15,9 mln zł straty netto w porównaniu do 3,9 mln zł zysku netto w tym samym okresie poprzedniego roku. Odnotowana strata wynikała przede wszystkim z aprecjacji złotówki do euro.. MLP Group na koniec marca 2017 r. posiadało aktywa o wartości 1,16 mld zł, a suma aktywów netto (kapitałów własnych) wyniosła 661,2 mln zł. To wartości zbliżone do wykazanych na koniec minionego roku.

Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.

„Nasza działalność rozwija się bardzo dobrze. Na wynik netto decydujący wpływ miało natomiast osłabienie o blisko 5% kursu euro do polskiej złotówki z 4,42 na 4,22, co przy wartości naszego portfela na poziomie 960 mln zł  spowodowało ujemny wpływ aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 38,6 mln zł, z czego 44,5 mln zł to ujemne różnice kursowe wynikające ze zmiany kursu. Związane jest to z tym, że wyceny wartości nieruchomości sporządzane są w Euro, natomiast na potrzeby sprawozdawczości finansowej są przeliczane na złotówki. Nie ma to jednak żadnego wpływu na kondycję naszego biznesu. Wartość nieruchomości inwestycyjnych liczona w euro wzrosła natomiast w pierwszym kwartale br. o 3% do 225,1 mln euro. W celu uniknięcia wpływu wahań kursowych Grupa rozważy przejście na raportowanie w EUR, gdyż całość operacji dokonywana jest w tej walucie” – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Czytaj również:  Przedsiębiorcy w Wielkopolsce optymistyczni

Grupa do końca 2017 roku zakończy budowę obiektów o powierzchni około 115 tys. mkw. „Ukończenie tych obiektów przełoży się na wzrost wybudowanej przez nas powierzchni o blisko 40%. To bardzo duży potencjał poprawy wyników w kolejnych okresach. W przygotowaniu mamy również inne inwestycje, które zapewnią nam dalszy systematyczny wzrost wartości Grupy” – stwierdził Radosław T. Krochta

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie jedenaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce.