Murapol wykupił kolejną serię obligacji o wartości blisko 18,6 mln zł

0

W dniu dzisiejszym Grupa Murapol wykupiła obligacje serii O o wartości blisko 18,6 mln zł. Jest to drugi wykup instrumentów dłużnych zrealizowany przez Spółkę w ciągu ostatniego tygodnia. W miniony wtorek Murapol spłacił swoje zobowiązania wobec nabywców obligacji serii M na kwotę blisko 9 mln zł. Obydwie wykupione serie obligacji były notowane w ASO Catalyst.

Od września br. Grupa wykupiła obligacje korporacyjne na łączną kwotę 40 mln zł.

Murapol jest aktywnym uczestnikiem giełdowego rynku instrumentów dłużnych, z sukcesem wykorzystującym możliwości współfinansowania swojego rozwoju oferowane przez tę platformę. W ciągu 7 lat funkcjonowania rynku Catalyst wyemitowaliśmy obligacje korporacyjne o wartości około 500 mln zł, z czego 80%, zgodnie z terminami zapadalności, już wykupiliśmy. Wielkość uplasowanych ofert instrumentów dłużnych pokazuje jak wielu inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucji uwierzyło w nas, nasz model biznesowy oraz strategię rozwoju. Wiemy, że nie możemy zawieść ich zaufania, dlatego każde zobowiązanie wobec obligatariuszy realizujemy zgodnie z terminem jego zapadalności. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Wypracowane relacje z inwestorami, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, procentują zainteresowaniem naszymi instrumentami finansowymi podczas każdej kolejnej oferty obligacji. Naszą wiarygodność potwierdza również otrzymany w styczniu br., a podtrzymany w październiku, rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną. – dodaje Michał Sapota.

Na przełomie października i listopada br. Grupa Murapol, w trybie prywatnych ofert obligacji serii T i U, pozyskała od inwestorów łącznie 15 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na działania związane z dalszym umacnianiem pozycji rynkowej Grupy.

Ponadto, na rynku Catalyst są notowane dwie serie obligacji korporacyjnych, które Spółka wyemitowała w ramach publicznego programu emisji obligacji. Są to instrumenty dłużne serii P o wartości 30 mln zł, z terminem wykupu przypadającym w kwietniu 2018 r. oraz serii R na kwotę blisko 22,5 mln zł z planowanym wykupem w październiku 2018 r.

Czytaj również:  Bank Pekao największym organizatorem emisji obligacji na Catalyst