MVGM kupuje biznes JLL związany z zarządzaniem nieruchomościami w krajach Europy kontynentalnej

Photo 1 – MVGM and JLL agree for MVGM to acquire JLL’s continental European property management business

MVGM, holenderska firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami oraz międzynarodowa agencja doradcza JLL ogłosiły dziś porozumienie w sprawie przejęcia działalności JLL w zakresie zarządzania nieruchomościami w Europie kontynentalnej, w tym procesów związanych z zarządzaniem centrami handlowymi. Transakcja obejmuje również transfer wyspecjalizowanych zespołów JLL, tworząc w ten sposób gracza o ogólnoeuropejskim zasięgu. Jednocześnie obie firmy zawarły partnerstwo strategiczne, które umożliwia im rozwój i obsługę wspólnej bazy klientów w przyszłości.

Transakcja ta:

– Oznacza stworzenie jednego z pięciu największych biznesów zarządzania nieruchomościami w Europie (nr 1 w Holandii i nr 1 w Niemczech).

– Stwarza MVGM przyczółek do dynamicznego rozwoju w ośmiu krajach, w których zatrudnionych jest 540 pracowników: w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu, Czechach, Rumunii i na Słowacji, obejmując też rozszerzone zespoły w Holandii i Niemczech.

– Dodaje ponad 12 mln mkw. do obecnego portfela MVGM (które liczy w tym momencie 6,4 mln mkw. w Holandii i Niemczech).

– Zapewnia MVGM możliwość współpracy z wiodącymi, międzynarodowymi klientami, do których należą czołowi światowi inwestorzy na rynku nieruchomości.

– Umożliwia klientom JLL dalszy dostęp do profesjonalnych usług zarządzania nieruchomościami i zarządzania centrami handlowymi poprzez wyspecjalizowanego w tym obszarze i zaufanego partnera, a także poprzez zespoły, z którymi wcześniej współpracowali.Photo 1 – MVGM and JLL agree for MVGM to acquire JLL’s continental European property management business

Menno van der Horst, Członek Zarządu MVGM: „Ta transakcja jest skokiem naprzód w naszych ambicjach rozwoju i doskonałym strategicznym dopasowaniem do MVGM. Tworzymy nie tylko europejskiego lidera w zarządzaniu nieruchomościami, ale również wyspecjalizowanego partnera o niezrównanej wiedzy fachowej. Nasi klienci działający w skali międzynarodowej skorzystają z usług partnera, który łączy w sobie międzynarodowy zasięg z lokalną wiedzą i cyfrową wiedzą fachową, w tym w zakresie gromadzenia danych i wizualizacji, które wnosimy. Jednocześnie możemy zaoferować naszym pracownikom – obecnym i przyszłym – możliwość udziału w dynamicznej organizacji”.

Guy Grainger, Dyrektor Generalny EMEA w JLL: „Sprzedaż i partnerstwo z MVGM daje naszym specjalistycznym zespołom zarządzania nieruchomościami w całej Europie kontynentalnej świetne możliwości rozwoju w przyszłości. Z kolei dla naszych klientów alians z MVGM oznacza, że otrzymają oni dostęp do najlepszych w swojej klasie procesów property management. JLL będzie nadal oferować pełen pakiet usług związanych z nieruchomościami w krajach Europy kontynentalnej, współpracując ściśle z partnerem, który jest bardzo mocno wyspecjalizowany w zarządzaniu nieruchomościami.

Cieszymy się ze współpracy z MVGM w zakresie rozwoju i obsługi wspólnej bazy klientów”.

Przyspieszenie strategii rozwoju MVGM: Przejęcie działalności JLL w zakresie zarządzania nieruchomościami w Europie kontynentalnej jest kamieniem milowym w realizacji strategii rozwoju MVGM, która zakłada dalszą cyfryzację i przyspieszenie innowacji, czego rezultatem jest najwyższa jakość usług. Ambicją MVGM jest stać się wiodącym europejskim graczem na rynku zarządzania nieruchomościami. W ciągu ostatnich pięciu lat dynamiczny rozwój firm był możliwy dzięki licznym przejęciom, m.in. akwizycji typu bolt-on niemieckiego PropertyFirst w 2019 roku, fuzji z Verwey w 2018 roku oraz przejęciu holenderskiej firmy Actys w 2016 roku.

Orientacyjny przebieg procesu i harmonogram

Zarówno MVGM oraz JLL zależy, aby zapewnić klientom płynny transfer pomiędzy dwiema firmami. Klienci będą nadal obsługiwani przez tych samych zarządców nieruchomości, z którymi obecnie pracują, będą mogli polegać na tych samych systemach, usługach oraz znanych im procesach, z dodatkową korzyścią w postaci współpracy z partnerem, który jest mocno wyspecjalizowaną organizacją zarządzania nieruchomościami.

MVGM będzie włączać nowe działania do swojej obecnej działalności etapami, zamykając poszczególne transakcje w każdym kraju z osobna, przy ścisłej współpracy z JLL. Firmy planują finalizację pierwszej umowy we wrześniu 2019 r., a ostatniej – w grudniu 2019, po uzyskaniu przez MVGM wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przy tego typu transakcjach.

Pomiędzy podpisaniem a zamknięciem, priorytetem MVGM jest stworzenie solidnej infrastruktury informatycznej i biur. Proces integracji będzie starannie zaplanowany i przeprowadzony w ścisłej współpracy z JLL i innymi zainteresowanymi stronami.

Szczegóły finansowe transakcji są poufne.