Na czym polega faktoring pełny?

faktoring

Faktoring to usługa dostępna w kilku modelach, różniących się od siebie zakresem obowiązków stron danej umowy. Wśród nich znajduje się m.in. faktoring pełny, w którym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta na siebie. Dla kogo polecany jest faktoring pełny? Na czym dokładnie polega?

Faktoring pełny – czym jest?

Faktoring pełny, bez regresu, polega na przejęciu przez faktora ryzyka, związanego z niewypłacalnością kontrahentów objętych faktoringiem. Jeśli więc kontrahent nie ureguluje należności w podanym terminie – windykacją długu będzie zajmować się faktor. Faktorant nie będzie więc musiał oddać otrzymanych od faktora środków, nawet jeśli kontrahent nie spłaci należności. Faktoring pełny to przeniesienie całego ryzyka niewypłacalności partnera biznesowego na faktora.

 

Faktoring pełny – kiedy się opłaca?

W związku z faktem, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmuje faktor, związane jest to z wyższym kosztem tej usługi. Jakim więc przedsiębiorstwom opłaca się właśnie to rozwiązanie?

  • rozwijającym się dynamicznie, tych, które wchodzą we współpracę z nowymi partnerami biznesowymi, zwłaszcza zagranicznymi. Faktoring pełny minimalizuje ryzyko niewypłacalności podczas zawierania nowych umów, bowiem faktor dokładnie sprawdza każdego kontrahenta,
  • tym, które są w posiadaniu ubezpieczenia należności – przydaje się to w przypadku niewypłacalności kontrahentów. W takim przypadku reprezentant firmy faktoringowej kontaktuje się z ubezpieczycielem i przejmuje obowiązek partnerów biznesowych faktoranta z tytułu polisy. Przedsiębiorca może więc korzystać z kilku usług – faktoringu, monitorowania należności, ochrony przed niewypłacalnością i windykacji,
  • firmom, które współpracują z kontrahentami dość niepewnymi lub w szybko zawierają umowy z nowymi przedsiębiorstwami. W takich momentach należy wykazywać się ograniczonym zaufaniem do wszystkich partnerów biznesowych – faktoring pełny ma za zadanie chronić interesy swoich klientów,
  • przedsiębiorstwom, które eksportują towary za granicę – ryzyko niewypłacalności jest tu dość duże, a ściąganie należności może być utrudnione,
  • tym, które większość dochodów uzyskują od jednego lub kilku kontrahentów. W momencie, kiedy przedsiębiorstwo zależne jest od jedynie kilku podmiotów – ryzyko utracenia płynności finansowej jest większe, jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny.

 

Faktoring niepełny – czym jest?

Wiedząc, czym jest faktoring pełny i jakim przedsiębiorstwom opłaca się z niego skorzystać – dobrze jest mieć odniesienie do faktoringu niepełnego. Czym więc jest? Faktoring niepełny, z regresem, polega na cesji należności przez faktoranta na faktora, jednak zatrzymuje na sobie ryzyko niewypłacalności. Kiedy kontrahent nie będzie miał środków na spłatę należności – faktorant zobowiązany jest oddać faktorowi założone za siebie pieniądze.

 

Faktoring niepełny – kiedy może się sprawdzić?

Ten rodzaj finansowania przedsiębiorstw polecany jest dla firm, współpracujących z wieloma kontrahentami. W tym przypadku koszty faktoringu pełnego mogą być wyższe niż korzyści z niego wynikające. Rzadko zdarza się, że kilku partnerów biznesowych ogłasza nagle niewypłacalność, co mogłoby negatywnie odbić się na finansach przedsiębiorstwa.

 

Tańsza opcja faktoringu jest opłacalna również dla małych i średnich przedsiębiorstw – jeśli współpracują z wiarygodnymi partnerami. Zwłaszcza w momencie, gdy branże, w których działają, są mocno zróżnicowane. Ryzyko ogłoszenia upadłości czy niewypłacalności jest wówczas niższe.

 

Pomimo tego, że faktoring niepełny nie zakłada przekazania ryzyka niewypłacalności faktorowi – pomaga jednak odzyskać należności. Faktor każdorazowo sprawdza kontrahentów, co umożliwia ocenę ich wiarygodności. Zajmuje się również windykacją miękką, czyli stara porozumieć się z kontrahentem i wysyła wezwania do zapłaty.

 

Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się wybrać usługę faktoringu pełnego lub niepełnego – warto poddać analizie portfel kontrahentów i ewentualne ryzyko ich niewypłacalności. Dla części firm to właśnie faktoring pełny będzie najlepszym rozwiązaniem, podczas gdy inne przedsiębiorstwa uznają, że koszty usługi przewyższają korzyści z niej wynikające. Decyzja o wyborze modelu faktoringu powinna zależeć również od doświadczeń z wcześniejszej współpracy. Jeśli do tej pory kontrahent dopełniał obowiązków – wybór faktoringu niepełnego nie będzie zbyt dużym zagrożeniem dla faktoranta. W przypadku wątpliwości dobrze jest skonsultować się z firmą faktoringową, która pomoże dobrać optymalne rozwiązanie dla konkretnego przypadku.