Nadspodziewanie dobre wyniki sprzedaży deweloperów giełdowych w 2019 r.

0
Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny
Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Tradycyjnie z początkiem nowego roku notowane na GPW spółki deweloperskie publikują raporty ze sprzedaży mieszkań za ostatni kwartał oraz cały miniony rok. Tym razem zaprezentowane statystyki bardzo pozytywnie zaskakują wynikami sprzedaży giełdowych tuzów, stawiając pod znakiem zapytania kontynuację trwającej od dwóch lat korekty kontraktacji lokali deweloperskich.

Nieoczekiwane odwrócenie tendencji spadkowej

Zaprezentowana osiemnastka czołowych firm krajowej branży deweloperskiej o profilu mieszkaniowym, spółek notowanych na rynku podstawowym oraz Catalyst warszawskiej GPW, w ostatnim kwartale ub. roku zakontraktowała w sumie 7252 lokale, co jest wynikiem o ponad 18 proc. lepszym od osiągniętego w analogicznym okresie 2018 roku, jednocześnie zaledwie o 8 procent gorszym od rekordowego IV kw. 2017 r.

Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl dwie trzecie spółek pokazało wyniki znacznie lepsze licząc rok do roku, natomiast w siedmiu przypadkach (Atal, Develia, Echo, Robyg, Ronson, Vantage i Victoria Dom) można wręcz mówić o rewelacyjnej dynamice i świetnych wolumenach sprzedaży, które z powodzeniem korespondują z rekordowymi wynikami kwartalnymi tych spółek. Z drugiej strony tylko w jednym przypadku – Lokum Deweloper, zakomunikowano ponadprzeciętny spadek sprzedaży rzędu 85 proc.

Roczna dynamika także na plusie

Faktem, który z jednej strony stanowi sporą niespodziankę, z drugiej jest bardzo optymistycznym sygnałem, jest wyjście na plus danych za cały rok 2019 w stosunku do roku 2018. Wszelkie możliwe znaki i prognozy wskazywały raczej na umiarkowany, kilkuprocentowy spadek rocznej kontraktacji zarówno na całym mieszkaniowym rynku pierwotnym, jak i na jego zasadniczym fragmencie grupującym deweloperów giełdowych.

Tymczasem wynik 26264 sprzedanych w ubiegłym roku lokali okazał się dodatni, choć w raczej symbolicznym wymiarze 3,7 proc. Na ten niewątpliwy sukces złożyły się w pierwszym rzędzie roczne wyniki sprzedażowe pięciu spółek, które okazały się rekordowe w ich dotychczasowej historii. Do tego elitarnego grona w 2019 roku zaliczają się Archicom, Atal, Budimex Nieruchomości, Marvipol Development i Victoria Dom.

Z kolei na rynkowym podium miejsca zajęły Dom Development, Atal i Murapol (wynik bez umów rezerwacyjnych – 2868), co oznacza zmianę tylko na trzeciej pozycji, którą poprzednio, w 2018 roku i wcześniej dzierżył Robyg.

Spółka 4Q2019 4Q2018 zmiana r/r 2019 2018 zmiana r/r
Archicom 295 361 -18,3% 1462 1370 6,7%
Atal 894 633 41,2% 3196 2420 32,1%
Budimex Nieruchomości 369 398 -7,3% 1655 1208 37,0%
CNT 53 40 32,5% 296 315 -6,0%
Develia 582 313 85,9% 1510 1710 -11,7%
Dom Development 962 1006 -4,4% 3661 3602 1,6%
Echo Investment 418 270 54,8% 1357 986 37,6%
Inpro 185 163 13,5% 769 801 -4,0%
J.W. Construction* 289 280 3,2% 1026 1248 -17,8%
Lokum Deweloper 33 227 -85,5% 268 1011 -73,5%
Marvipol Development 217 239 -9,2% 942 843 11,7%
Murapol* 1034 869 19,0% 3674 3560 3,2%
Polnord 116 83 39,8% 323 836 -61,4%
Robyg 717 504 42,3% 2570 2520 2,0%
Ronson Development 256 134 91,0% 761 773 -1,5%
Vantage Development 336 202 66,3% 941 824 14,2%
Victoria Dom 441 348 26,7% 1570 1055 48,8%
Wikana 55 68 -19,1% 283 234 20,9%
Suma 7252 6138 18,1% 26264 25316 3,7%

Zestawienie sprzedaży mieszkaniowych deweloperów giełdowych (rynek główny i Catalyst)
w IV kw. oraz całym 2019r. vs. IV kw. oraz 2018r.
* razem umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży oraz płatne rezerwacje
Opracowanie: RynekPierwotny.pl na podst. raportów spółek

Jakie perspektywy na rok bieżący?

Przy okazji warto podkreślić, że rok 2019 był na pierwotnym rynku mieszkaniowym rekordowy pod względem inwestycyjnym w każdej z trzech kategorii przedmiotowych statystyk: mieszkań oddanych, rozpoczętych i uzyskanych pozwoleń. W sumie mamy więc obraz wciąż mocno rozgrzanego pierwotnego segmentu krajowej mieszkaniówki. Czy tak wysoką temperaturę obowiązującej koniunktury uda się utrzymać również w roku bieżącym?

Wg portalu RynekPierwotny.pl trwająca od blisko dwóch lat umiarkowana korekta wolumenu sprzedaży mieszkań deweloperskich, w świetle zaprezentowanych wyników stanęła pod dużym znakiem zapytania. Z drugiej strony bardzo trudno oczekiwać jej zakończenia i ponownego, trwałego wzrostu kontraktacji. W sytuacji spowalniającej gospodarki i pogarszających się jej głównych wskaźników, w efekcie postępującej drożyzny nie tylko mieszkań ale przede wszystkim kosztów utrzymania w Polsce, optymizm konsumencki prawdopodobnie ulegnie w bieżącym roku odczuwalnemu osłabieniu także na rynku mieszkaniowym. Kwestią jest tylko jego skala i skutki dla parametrów sprzedaży nowych lokali.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl