Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

0

W październiku 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz limitów kredytowych, w porównaniu z październikiem 2016 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+16,3%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+11,2%). W ujęciu liczbowym najwyższy wzrost w stosunku do października 2016 r. dotyczył limitów kredytowych (+14,2%) oraz kredytów mieszkaniowych (+13,1%). Nadal obserwujemy pogłębiającą się negatywną tendencję w sprzedaży kart kredytowych – spada zarówno liczba ich wydawnictwa (-10,5%), jak i wartość przyznawanych limitów (-2,4%).

Według analityków BIK, dodatnie dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym, dla wszystkich produktów kredytowych w okresie styczeń – październik 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, wynikają z faktu, że banki i SKOK-i udzielają kredytów na wyższe kwoty i przyznają wyższe kwoty limitów, co można tłumaczyć bardzo dobrą sytuacją finansową gospodarstw domowych związaną ze wzrostem wynagrodzeń oraz uzyskiwanymi płatnościami z programu 500 plus.

Wysoka dynamika w ujęciu wartościowym kredytów mieszkaniowych udzielonych w październiku 2017 r., w porównaniu do października 2016 r., w dużej części może wynikać z efektu bazy – bardzo słabego października 2016 r. Podobnego zjawiska możemy również oczekiwać w listopadzie.

Na początku 2017 r. stwierdziliśmy, że rok ten powinien charakteryzować się kilkuprocentowymi dodatnimi dynamikami wzrostu wartości udzielanych kredytów gospodarstwom domowym w porównaniu do 2016 r. Sprzyjające otoczenie gospodarcze skłania BIK do podtrzymania prognozy dotyczącej całego roku w zakresie wartości udzielanych kredytów w szczególności mieszkaniowych i konsumpcyjnych.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W październiku 2017 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 620,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,83 mld zł. Stanowi to wzrost o 9,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 11,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 5,85 mln kredytów na łączną kwotę 65,48 mld zł. Jest to mniej o 0,5% w ujęciu liczbowym i więcej o 3,9% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

Czytaj również:  2 z 3 nowo zakładanych firm przez mikroprzedsiębiorców nie przeżywa 5 lat

– W październiku br. banki i SKOK-i udzieliły o 2,4% więcej kredytów konsumpcyjnych niż we wrześniu. Od początku roku widać trwały trend związany ze spadkiem liczby udzielanych kredytów niskokwotowych, a wzrostem liczby kredytów udzielanych na wyższe kwoty. W okresie styczeń – październik 2017r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego banki udzieliły o 13,1% mniej kredytów do 1 tys. zł. Segment ten coraz intensywniej zajmują firmy pożyczkowe. 66% wartości kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 10 miesiącach 2017 r. to kredyty udzielone na kwotę powyżej 20 tys. zł. – występuje więc bardzo wysoka koncentracja sprzedaży w wysokokwotowym segmencie – twierdzi  prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

– Wyraźnie należy podkreślić, że wzrostowi sprzedaży kredytów konsumpcyjnych nie towarzyszy wzrost ryzyka. Rosnąca sprzedaż kredytów konsumpcyjnych ma więc solidne podstawy wynikające z ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej i poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych – dodaje prof. Rogowski.