Polscy milionerzy inwestują bezpiecznie, ale wciąż daleko im do filantropii Billa Gatesa

0

Nieruchomości, obligacje i udziały prywatnych firmach – to najchętniej wybierane formy lokowania kapitału wśród polskich milionerów. Bogaty Polak inwestuje ostrożniej niż milionerzy w innych krajach i znacznie rzadziej bywa filantropem, wynika z „Globalnego Raportu Przedsiębiorczości BNP Paribas 2018”, przeprowadzonego przez BNP Paribas Wealth Management.

To już czwarta edycja „Globalnego Raportu Przedsiębiorczości BNP Paribas 2018”, w którym przeanalizowano cechy i motywy inwestycyjne przedsiębiorców, którzy osiągnęli największy sukces. Łącznie przepytano ponad 2700 osób z 22 krajów Azji, Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu i Europy, w tym kilkadziesiąt osób z Polski. Przeciętny majątek polskiego milionera biorącego udział w badaniu to ok. 10,8 mln dolarów, podczas gdy średnia w badaniu to 13,4 mln dol.

19 proc. ankietowanych polskich milionerów wskazało, że najchętniej lokuje swój majątek w nieruchomości. To wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż średnia dla wszystkich ankietowanych przedsiębiorców w 22 krajach. Polscy milionerzy chętniej inwestują również w instrumenty zapewniające stały dochód. Ten rodzaj inwestycji w Polsce wybiera 16 proc. badanych podczas gdy średnia to 12 proc. Większym zainteresowaniem cieszą się również inwestycje w udziały prywatnych spółek – w Polsce tego typu inwestycję wybiera 15 proc. ankietowanych przedsiębiorców, zaś średnia dla całego badania to 9 proc. Gotówkę na koncie najchętniej trzyma 13 proc. spośród ankietowanych w Polsce – co jest wynikiem zbliżonym do średniej z całego badania.

– Wyniki badań przeprowadzonych na dojrzałych rynkach mają dla nas szczególną wartość. Widzimy trendy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawiać się w Polsce. Różnice kulturowe i szczególna historia polskiej przedsiębiorczości sprawiają, że polscy milionerzy mają większą skłonność do inwestowania nadwyżek w instrumenty dające choćby częściowe poczucie ochrony zainwestowanego kapitału. Duża część majątku naszych zamożnych klientów to wartość przedsiębiorstw, którymi zarządzają i gdzie ponoszą największe ryzyko – mówi Andrzej Ząbek, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Banku BGŻ BNP Paribas.

Czytaj również:  Podlaski Fundusz Kapitałowy wychodzi z inwestycji w Bitcraft

Z „Globalnego Raportu Przedsiębiorczości BNP Paribas” wynika, że polscy najbogatsi przedsiębiorcy bardzo często inwestują za pośrednictwem funduszy o charakterze private equity – dotyczy to aż 57 proc. ankietowanych. Około 20 proc. z nich wybiera jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, tyle samo osób lokuje swój majątek za pośrednictwem funduszy venture capital. Mniej chętnie inwestują bezpośrednio w akcje. Ten rodzaj aktywów wybiera tylko 7 proc. badanych, podczas gdy średnia jest na poziomie 11 proc. Polacy także wyraźnie rzadziej przeznaczają środki na działalność tzw. aniołów biznesu (2 proc. wobec 5 proc. średniego wyniku) czy filantropię (3 proc. wobec 6 proc. badanych). – Wraz z nieuchronną zmianą pokoleniową w polskich prywatnych firmach z czasem może przybywać filantropów i pojawiać się będzie więcej aniołów biznesu. Obserwujemy bogacące się młode pokolenie, które dziedziczy po rodzicach gen przedsiębiorczości, ale ma odmienne podejście do biznesu i inwestowania – dodaje Andrzej Ząbek.

Społecznie zaangażowani milionerzy