Netia aktualizuje plan finansowy na 2014 r.

0

Netia SA, największy niezależny operator usług stacjonarnych w Polsce, ogłosiła wyniki za I półrocze 2014 r. W czasie pierwszych sześciu miesięcy roku wypracowała zysk netto w wysokości 19,2 mln zł i EBITDA w wysokości 245,8 mln zł przy przychodach na poziomie 856,5 mln zł.

W związku z osiągnięciem w I półroczu 2014 r. wolniejszego tempa sprzedaży niż zakładano, Netia zaktualizowała prognozę na 2014 r. Pomimo, że prognoza przychodów zostaje obniżona z kwoty 1.735 mln PLN do 1.675 mln PLN, Zarząd oczekuje poprawy trendu przychodów w II półroczu 2014 r. dzięki już wprowadzonym na rynek nowym inicjatywom sprzedażowym. Ponadto, został wdrożony krótko i średnioterminowy program redukcji kosztów ‘Netia Lajt’, co pozwala utrzymać prognozę. Skorygowanego zysku EBITDA na 2014 r. na poziomie 505 mln PLN. W związku z dodatkowymi nakładami kapitałowymi, które mają wspierać wzrost sprzedaży w II półroczu 2014 r., prognoza nakładów inwestycyjnych zostaje podwyższona z 200 mln PLN do 215 mln PLN.

Niedawno mianowany Prezes Zarządu Adam Sawicki wraz z Zespołem Zarządzającym prowadzą prace nad weryfikacją strategicznych celów finansowych i operacyjnych dla Grupy Netia. Celem prac jest ustabilizowanie wyników finansowych oraz zwiększenie orientacji na wzrost i szanse konsolidacyjne, które są nadal obecne na polskim rynku telekomunikacyjnym. Zespół zamierza przedstawić nowy plan do akceptacji Rady Nadzorczej w III kw. 2014 r.

Czytaj również:  SARE podsumowuje wyniki Grupy po III kwartale 2018 roku