Nie tak łatwo przekształcić się w spółkę kapitałową

0
firmy-dokumenty

Uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna miała pomóc przedsiębiorcom w przekształceniu ich działalności w spółkę kapitałową. Pracodawcy RP od początku popierali nowelizację przepisów. – Zwracamy jednak uwagę, iż przeprowadzenie takiej zmiany wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać – podkreśla Emilia Podębska, ekspert Pracodawców RP.

Trzeba pamiętać o tym, że samo przekształcenie nie zwalnia od poprzednich zobowiązań. Pomoże jednak zmniejszyć ryzyko, jakie przedsiębiorca ponosi prowadząc konkretną działalność. – Od dnia przekształcenia, za zobowiązania zaciągnięte w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres trzech lat, przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką. Po tym czasie odpowiedzialność spoczywa jedynie na przedsiębiorcy – mówi Emilia Podębska.

Zmiana działalności wiąże się ze spełnieniem kilku formalnych wymogów, które mogą powodować pewne trudności, jak i generować dodatkowe koszty. Chodzi tu przede wszystkim o sporządzenie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego, do którego potrzebna jest również opinia biegłego rewidenta. Należy również złożyć oświadczenie o przekształceniu, powołać członków organu spółki przekształconej, zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej, dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu następuje wykreślenie przedsiębiorcy z centralnej ewidencji.

Już na samym początku problem może stanowić plan przekształcenia. Wymaga się bowiem, aby przedstawiał on wycenę składników aktywów i pasywów. Dla tych, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, może być to trudne. Będą musieli dokonać dodatkowym obliczeń.

W przekonaniu Pracodawców RP przepisy powinny iść w kierunku, który pozwoli na zmniejszenie biurokracji, co z pewnością ułatwi przedsiębiorcom funkcjonowanie. Dobrym przykładem może być w tym przypadku możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet, co możliwe będzie już od przyszłego roku.

Czytaj również:  Pracodawcy RP: W systemie publicznej opieki zdrowotnej nie ma i nie będzie pieniędzy