Nie tylko zatrudnieni na etacie mogą tworzyć związki

Trybunał Konstytucyjny

Ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że zatrudnieni na umowach cywilnych mogą należeć do związków. Konfederacja Lewiatan uważa, że wszystkie osoby pracujące w szerokim tego słowa znaczeniu powinny mieć prawo do organizowania się i ochrony swoich praw.

– Następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie poważna zmiana przepisów prawa pracy. Wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, powinny mieć prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, co zresztą wynika z przepisów międzynarodowych. Niekoniecznie jednak muszą korzystać ze wszystkich uprawnień pracowniczych. Na pewno powinni być chronieni przed dyskryminacją ze względu na działalność w związkach zawodowych i mieć możliwość wyrażania wspólnego głosu – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan zwraca uwagę, że w praktyce z realizacją prawa do zrzeszania się mogą wiązać się liczne problemy. – Chodzi o wątpliwości dotyczące wskazania podmiotu, który będzie ponosił koszty funkcjonowania związku zawodowego, ochrony zatrudnienia w przypadku krótkotrwałej współpracy czy pracy równolegle u wielu przedsiębiorców. Ważne jest także w jakim zakresie osoby mające umowy cywilne będą objęte ochroną pracowniczą i czy struktury związkowe będą działać poza firmami na wzór organizacji branżowych lub regionalnych – dodaje Grażyna Spytek-Bandurska.

Zdaniem Lewiatana powinniśmy zwiększać poziom ochrony osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych i terminowych, ale równocześnie nie można zapominać o barierach zniechęcających pracodawców do zawierania umów na czas nieokreślony.

– Od lat postulujemy, aby złagodzić obowiązek pracodawcy podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, skrócić okresy wypowiedzenia, ograniczyć katalog grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy, zmodyfikować zasady konsultacji zamiaru rozwiązania umowy na czas nieokreślony poprzez wprowadzenie kontroli równoległej, a nie uprzedniej – mówi Grażyna Spytek-Bandurska.

Konfederacja Lewiatan