(Nie)pewne inwestycje – wyrok sądu

0

Konsument na rynku finansowym nie może być wprowadzany w błąd, a produkt inwestycyjny obarczony ryzykiem nie powinien być oferowany jako pewny i bezpieczny. Przedsiębiorca ma obowiązek w jasny i jednoznaczny sposób sformułować informację, na czym polega inwestycja i w jaki sposób zabezpieczone są ulokowane przez konsumenta środki – przypomniał  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorcy, którzy oferują konsumentom produkty inwestycyjne nie mogą ograniczać się tylko do przedstawiania im możliwych korzyści. Konsumenci muszą wiedzieć też o istniejącym ryzyku, przeznaczeniu inwestowanych środków i ich zabezpieczeniu.  W jasny, dokładny i jednoznaczny sposób należy określić rodzaj umowy, która ma być zawarta, a także wszystkie prawa i obowiązki stron, które z niej wynikają. Tymczasem z praktyki UOKiK wynika, że przedsiębiorcy nie zawsze wywiązują się z tych obowiązków. Od 2012 roku niezgodne z prawem praktyki przedsiębiorców z branży finansowej zostały zakwestionowane przez UOKiK w ponad 170 decyzjach.

Przykładem działań UOKiK jest decyzja z grudnia 2012 roku w sprawie spółki Socket Resources ze Szwajcarii oferującej konsumentom produkt inwestycyjny pod nazwą Perfect Trade. Spółka znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. UOKiK stwierdził, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd, oferując swój produkt jako źródło pewnego, gwarantowanego zysku. Jednocześnie, ani w materiałach reklamowych, ani w umowach zawieranych z konsumentami spółka nie informowała, w co klient inwestuje, jakie ponosi ryzyko i w jaki sposób zabezpieczone są ulokowane pieniądze. Materiały reklamowe spółki sugerowały jedynie, że źródłem korzyści jest złoto i korzystne transakcje na bliżej nieokreślonym rynku. Działania tego rodzaju są uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.  Przedsiębiorca odwołał się od decyzji do sądu, ten jednak wyrokiem z 25 września potwierdził rozstrzygnięcie UOKiK i oddalił odwołanie w całości.

Sąd wskazał, że Prezes Urzędu prawidłowo ocenił działanie Spółki jako bezprawne. Utrzymał też nałożoną na przedsiębiorcę karę w wysokości 91 021 zł. Wyrok jest nieprawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Czytaj również:  Nietrafione prezenty można oddać. W przypadku zakupów przez internet jest to jednak łatwiejsze niż w sklepach stacjonarnych