Niższe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi i konsumpcyjnymi

kredyt

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -2,0% w październiku 2016 r. Oznacza to, że w październiku 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 2,0% w porównaniu z październikiem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. jest dodatnia i wynosi +1,0%.

– Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi ustabilizowało się i można powiedzieć, że w ostatnich 3 miesiącach było zbliżone do analogicznych miesięcy rok wcześniej. Baza do porównań w najbliższych miesiącach będzie jednak wyższa ze względu na dobrą koniunkturę związaną z kredytami mieszkaniowymi zanotowaną na przełomie 2015 i 2016 r. W samym październiku o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało łącznie 29,3 tys. osób w porównaniu do średniej liczby 32,0 tys. osób w całym 2016 r. – mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks – PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -2,5% w październiku 2016 r. Oznacza to, że w październiku 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 2,5% w porównaniu z październikiem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. jest ujemna i wynosi -2,4%.

– W październiku br. zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi pod względem wartości złożonych wniosków kredytowych, w przeliczeniu na dzień roboczy, było o 2,5% niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie październik wypadł słabiej o 2,8% względem poprzedzającego go września. Analizując okres od początku roku popyt na kredyty konsumpcyjne i jednocześnie wartość zawieranych transakcji kredytowych wykazują dużą stabilność – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.