Norbert Talarczyk rozbuduje sieć sprzedaży w Skarbiec TFI

Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI
Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI

Na początku października br. do zespołu Skarbiec TFI dołączył Norbert Talarczyk, któremu powierzono utworzenie dwóch departamentów sprzedażowych – rozwoju sieci agencyjnej oraz dystrybucji do klientów instytucjonalnych. Nowy dyrektor zarządzający jest doświadczonym managerem, od ponad 20 lat związanym z branżą finansową.

Zmiany personalne w zarządzie Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI pociągnęły za sobą nowe podejście do strategii rozwoju Grupy. Efektem tego jest finalizowanie prac nad poszerzeniem oferty produktowej, a także zmiany organizacyjne mające na celu rozbudowę sieci dystrybucji.

– Decyzja o rozwoju struktur sprzedażowych Skarbiec TFI jest wynikiem dogłębnych analiz i obserwacji rynku produktów inwestycyjnych. Widzimy tendencje konsolidacji banków i zawężania ich oferty dla klienta zamożnego. Jednocześnie coraz więcej private bankerów i doradców decyduje się na pracę na własnych rachunek lub dla niezależnych pośredników. Zależy nam, aby klienci tych firm mieli możliwość nabywania naszych funduszy – mówi Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za rozwój produktów oraz sprzedaż.

Zacieśnienie współpracy z pośrednikami będzie należało do kompetencji organizowanego Departamentu Sieci Agencji. – Ostatnie lata to wzrost sprzedaży firm pośrednictwa finansowego; tylko w I kwartale 2017 r. wolumen ten wyniósł 161 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku 2016 r. Rosnąca inflacja sprawiła, że produkty takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe zaczęły tracić na popularności. Polacy zaczęli poszukiwać alternatywnych produktów, o wyższych zyskach, ale równie bezpiecznych. Oferta niezależnych firm inwestycyjnych lub banków jest często ograniczona, dlatego klienci kierują swoje zaufanie do firmy pośredniczących. Doradcy w tych instytucjach stają się ich prawą ręką, pomagając wybrać najlepszą ofertę – mówi Norbert Talarczyk.

Drugą grupą klientów są inwestorzy instytucjonalni, poszukujący alternatywnych rozwiązań wobec lokat bankowych. Ich obsługą w Skarbiec TFI będzie zajmował się Departament Klientów Instytucjonalnych. – Firmy szukają alternatyw dla depozytów ponieważ oprocentowanie kont i lokat jest dla nich coraz mniej atrakcyjne. Aż 88 proc. z nich deklaruje takie zainteresowanie. Z ankiety przeprowadzonej wśród klientów korporacyjnych tj. średnich i dużych firm wynika, iż rośnie zainteresowanie innymi niż depozyty, rozwiązaniami oszczędnościowo-inwestycyjnymi. Na fundusze inwestycyjne chętnych jest 30 proc. respondentów. Tendencje te potwierdzają także ostatnie dane NBP, z których wynika spadek wartości depozytów w firmach. Skarbiec TFI posiada w swojej ofercie fundusze bezpieczne o stabilnych i powtarzalnych wynikach, które mogą być wykorzystywane do budowy portfela aktywów inwestorów instytucjonalnych – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI.

– Dwie nowe komórki organizacyjne będą miały za zadanie zwiększenie udziału sprzedaży naszych produktów do klientów korporacyjnych, a także zacieśnienie współpracy z agencjami pośrednictwa finansowego, obsługującymi inwestorów detalicznych – mówi Jacek Janiuk.

– Nie mamy żadnych wątpliwości co do realizacji misji jaką powierzyliśmy Norbertowi, gdyż posiada on bogate doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. – podsumowuje Ewa Radkowska-Świętoń.

Norbert Talarczyk pracę w finansach rozpoczął w CitiBank Handlowy, gdzie przez 9 lat zajmował się rozwijaniem oferty Citigold od strony sprzedażowej, zaczynając jako doradca finansowy, by dojść do funkcji dyrektora oddziału Citigold, zarządzającego największym zespołem doradców w banku. Od 2008 roku zdobywał doświadczenie jako dyrektor sprzedaży w BlackRock Investment Management UK Ltd oraz Opera TFI. Przez ostatnie ponad 5 lat związany był z KBC TFI, gdzie jako dyrektor Departamentu Sprzedaży i Private Banking odpowiadał za rozwój sprzedaży i współpracy towarzystwa z dystrybutorami zewnętrznymi. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.