Novaturas – finalna cena i liczba oferowanych akcji

Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas
Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas

Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 EUR. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł

Kapitalizacja Spółki wg ostatecznej ceny akcji w ofercie publicznej sięgnie 82,0 mln EUR (około 344,5 mln zł)

  • Ostateczna cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej Novaturas, największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich, została ustalona na 10,5 EUR za jedną akcję, a jej równowartość w polskich złotych wynosi 44,13 zł.
  • Ostatecznie oferta obejmie 2.104.648 akcji, tj. 27% akcji Spółki, sprzedawanych przez część z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), czyli podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors.
  • Łączna wartość oferty publicznej wyniesie tym samym 22,1 mln EUR (około 92,9 mln zł), a kapitalizacja Spółki wg ostatecznej ceny akcji w ofercie publicznej sięgnie 82,0 mln EUR (około 344,5 mln zł).
  • Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 121.902 akcje, które stanowią 5,8% wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez inwestorów indywidulanych zostaną zredukowane o ok. 40%.
  • Oferta jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje Spółki są również oferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
  • Akcje Novaturas zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na obu giełdach to 21 marca 2018 r.

“Bardzo się cieszę, że Novaturas wkrótce zadebiutuje na parkietach w Warszawie i Wilnie. To duży sukces – jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 roku. Jednocześnie, to pierwsze IPO oferowane inwestorom na trzech rynkach, z notowaniami w Warszawie i Wilnie. Przeprowadziliśmy transakcję przy dość napiętej sytuacji na lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Dzięki naszemu debiutowi Spółka stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami. Jestem przekonany, że dzięki naszym dobrym osiągnięciom oraz solidnej komunikacji z rynkiem, pozyskamy w przyszłości kolejnych inwestorów, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju” powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.