Nowa międzynarodowa inicjatywa na rzecz chmury obliczeniowej – Open Cloud Foundation

Branża cloud computing chce zagwarantować otwarte standardy i wyeliminować konieczność wiązania się z jednym dostawcą

OVH.com

Grupa firm i instytucji reprezentujących rynek Cloud[1] ogłosiła start inicjatywy Open Cloud Foundation (OCF). Jej celem jest określenie ogólnych ram standardów mających zagwarantować swobodę biznesowych wyborów oraz zapobiec przymusowi wiązania się z jednym dostawcą.

Branża cloud computingu stanowi silnik napędzający innowacje i rozwój cyfrowego przemysłu, wspierając firmy w doskonaleniu jakości usług IT. Wkrótce niemal każde rozwiązanie będzie dostępne w modelu as a service – poczynając od infrastruktury, platform czy funkcji, a na technologiach kognitywnych kończąc. Jedną z zalet tego trendu jest fakt, że wielu użytkowników tradycyjnych rozwiązań IT ma szansę korzystać z rozwiązań dostępnych dotychczas jedynie dla największych graczy, co pozwala zwiększyć skalę działania i tempo rozwoju.

Dane, algorytmy, usługi czy infrastruktura należące do przedsiębiorstw są już lub w niedalekiej przyszłości będą hostowane przez dostawców chmury. W związku z tym pojawiają się liczne pytania o własność i kontrolę danych, o tajemnicę handlową czy utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie obserwujemy zjawisko konsolidacji dostawców rozwiązań Cloud, z których wyłaniają się giganci zdolni do tworzenia zamkniętych standardów ograniczających płynność rynku i korzystania z usług przez wiele podmiotów. Tymczasem klienci muszą mieć zapewnioną swobodę i możliwość budowania strategii opartej na usługach rozwijanych przez kilku dostawców jednocześnie, w połączeniu z własnymi, wcześniej stosowanymi rozwiązaniami.

Dla utrzymania stabilnego wzrostu przedsiębiorstwa kluczowa jest możliwość korzystania z otwartych standardów chmury, a także zmiana dostawców usług w zależności od potrzeby dostępu do wybranej funkcji oferowanej przez dany model chmury (IaaS/PaaS/SaaS) czy też systemy kognitywne. Zagwarantowanie takich możliwości byłoby korzystne dla wszystkich stron, gdyż również nowi gracze mogliby wprowadzać swoje innowacyjne rozwiązania i tym samym uzupełniać technologie oferowane przez innych dostawców chmury.

Wdrożenie opisanych wyżej założeń jest możliwe dzięki odpowiednim regulacjom prawnym. Są one jednak wciąż zbyt dalekie od obecnych realiów oraz zbyt wolno wprowadzane. Istnieje zatem wysokie ryzyko, że będą wadliwe lub że pojawią się zbyt duże rozbieżności pomiędzy regulacjami w różnych częściach świata.

Dlatego bardzo istotne jest, aby podmioty działające w branży usług chmurowych wspólnie przystąpiły do opracowania wytycznych pozwalających na praktyczne podejście do tego zagadnienia. Ważne jest również, aby prace nad wytycznymi nadążały za tempem, w jakim rozwija się technologia i aby opierały się one w możliwie największym stopniu na istniejących standardach. Członkowie inicjatywy wskazywaliby również brakujące standardy i pracowaliby nad ich uzupełnieniem. Wdrożenie jednolitych norm nastąpiłoby globalnie, musiałoby jednak podlegać lokalnym procesom regulacyjnym (np. regulacji dotyczącej możliwości przenoszenia danych (ang. „data portability”) zawartej w niedawno zaproponowanym przez Komisję Europejską rozporządzeniu o swobodnym przepływie danych.

Open Cloud Foundation (OCF) ogłosiła następujące cele swojej działalności:

  • stworzenie ogólnych ram dla standardów, które mają zapewnić otwartość i spójność działań zainteresowanych podmiotów, takich jak dostawcy, klienci, organizacje badawcze czy regulatorzy rynku,
  • monitorowanie zgodności praktyk branżowych z przyjętymi ramami, użycie wszelkich dostępnych środków, które pomogą sektorowi współdziałać w wymienionych wyżej zakresach.

Wszyscy członkowie będą zobowiązani do wspierania realizacji celów OCF i uczestniczenia w pracach co najmniej jednej z grup roboczych. Formalna rejestracja i początek działalności OCF planowane są na pierwszy kwartał 2018 r.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w grudniu 2017 w Paryżu oraz zostanie udostępnione w trybie videokonferencji.

“Otwartość standardów jest podstawową wartością OVH, jest to zasada stosowana przy projektowaniu każdego oferowanego produktu i rozwiązania. Wierzymy, że Open Cloud Foundation przyczyni się do rozwoju innowacji i wolności wyboru naszych klientów.” — powiedział Laurent Allard, Vice-Chairman of the Board, OVH.  Koalicja CISPE już wcześniej rozpoczęła prace nad sposobami umożliwiającymi zmianę dostawców usług chmurowych w ramach rozproszonej infrastruktury. Intensyfikacja działań przyczyni się do pozyskania zaufania użytkowników i do długoterminowego wzrostu rynku cloud. Będziemy też czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych.” — skomentował Alban Schmutz, Chairman, CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe).

Do przystąpienia do inicjatywy są zapraszane podmioty, które wcześniej wyraziły zainteresowanie przedsięwzięciem, jak m.in. Acronis, Aruba, Auchan Retail, BCG, CISPE, CITC EuraRFID, GoDaddy, ICT4V, Ikoula, INRIA, Intel, ISPConnect, i2Coalition, Kamet (Axa), La Poste Colissimo, Linkbynet, NetApp, OpenStack Foundation, Ormuco, OVH, Plesk, SolidHost, Sourcia, UKCloud.

[1] Uczestnicy rynku Cloud wspierający inicjatywę: (poniższa lista obejmuje podmioty, które uczestniczą w toczących się dyskusjach, nie stanowi ona jednak formalnego zobowiązania do członkostwa w grupie) OVH, HPE, IBM, CISPE, Cloud28+, RedHat, Veeam, NetApp, INRIA, Linkbynet, ISPConnect, GoDaddy, 1&1, LVMH, Villeroy & Boch, AXA, Auchan, Voyages SNCF, Ikoula).