Nowa rotacja aktywów

0

Siła wszystkich strachów na rynkach wschodzących

Rok 2018 nie jest dobrym okresem dla rynków wschodzących. Od początku stycznia szeroki indeks MSCI EM stracił przeszło 8% i co ważne, wartość ta uwzględnia już odbicie, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. Nie oznacza to, że wszystkie rynki spadały równomiernie. Warto zaznaczyć, że na tym tle warszawska giełda wygląda całkiem przyzwoicie, strata od początku roku nie przekracza obecnie 4%. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Głównym czynnikiem jest umacniający się dolar i rosnąca ścieżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Wpływa ona negatywnie na część gospodarek rynków wschodzących, z uwagi na wysokie zagraniczne zadłużenie w dolarze amerykańskim. Sprawia to duże problemy z obsługą długu zarówno przez podmioty prywatne, jak i instytucje rządowe. Problem mogliśmy obserwować w części mniej zaawansowanych gospodarek wschodzących. W ostatnich tygodniach z dużą siła uzewnętrznił się on w Turcji, co stało za silną przeceną na rynkach akcyjnych w pierwszej połowie sierpnia. Najsilniejszym czynnikiem zapalnym były indeksy w Chinach, które silnie zareagowały na kolejne doniesienia dotyczące wojen handlowych. Problem ceł na linii USA

Chiny wydaje się nierozwiązany. Ostatnie porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, które stało za wzrostami na początku ostatniego tygodnia sierpnia, tylko wzmacnia ten problem (prezydent Donald Trump nie będzie już musiał udowadniać koncyliacyjnej postawy przed Kongresem). Niedawne kroki Centralnego Banku Chin, dotyczące zatrzymania deprecjacji juana, wydają się być pokojowo wyciągniętą ręką w kierunku oczekiwań USA (zarzuty dotyczące polityki walutowej Państwa Środka były wielokrotnie podnoszone przez DT). Problem wojen handlowych będzie wracał przynajmniej do listopadowych wyborów do Kongresu. Warto w tym miejscu podnieść jeszcze jedną kwestię. Kraje z mniejszą ekspozycją na problemy wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi zachowują się w tym roku bardzo dobrze. Przykładem są Indie, gdzie tamtejszy indeks zyskał od początku roku niemal 14%.

Czytaj również:  Liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS wzrosła o połowę w ciągu roku

Rotacja aktywów na krajowej giełdzie jednak nie tak straszna