Nowe akwizycje i wyjścia z inwestycji Grupy Assay

Paweł Kruszyński, Członek zarządu Grupy Assay
Paweł Kruszyński, Członek zarządu Grupy Assay

Rok 2018 zakończył się bardzo pomyślnie dla Grupy Assay. Spółki zależne – Assay Consulng i Assay Finance – odnotowały wyniki przekraczające podwojenie obrotów i ugruntowały swoją pozycję na rynku. Spółka Assay Investment dokonała dziewięciu nowych akwizycji z obszarów Medycyny, Elektromobilności i Software’u.

Plan na 2019 rok zakłada pozyskanie kolejnych obiecujących przedsięwzięć oraz pomyślne wyjścia z minimum dwóch inwestycji. W nadchodzącym roku przede wszystkim zasoby Grupy Assay dedykowane będą rozwojowi istniejącego portfela – przed Grupą kilka rynkowych debiutów, wiele otwarć nowych punktów już funkcjonujących przedsięwzięć oraz następne prace nad rozwojem rozwiązań software’owych i dalszym dostosowywaniem ich do ewoluujących oczekiwań klientów.

WYJŚCIE Z INWESTYCJI

Grupa Assay podjęła decyzję o wyjściu z inwestycji Jedenślad sp. z o.o. W ubiegłym roku w tej spółce pojawił się inwestor, który sukcesywnie i znacząco zwiększał zaangażowanie kapitałowe w przedsięwzięcie. Dalsze zwlekanie z dezinwestycją mogłoby oznaczać utrudnione negocjacje ceny z uwagi na dominującą pozycję nowego inwestora. Średnioroczna stopa zwrotu Assay Investment oraz koinwestorów, którzy zdecydowali się ulokować środki w przedsięwzięciu, wyniosła ponad 500%.

NOWE AKWIZYCJE

Ustawa o RODO mówi między innymi o konieczności zabezpieczania portów USB przed wyciekiem danych w przypadku wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, przechowujących dane osobowe. W połączeniu z jednoczesnym brakiem skutecznych rozwiązań programistycznych, adresujących rozwiązanie tego problemu, pozwala to na identyfikację atrakcyjnej niszy rynkowej w ww. obszarze. Spółka Aegis Security wytworzyła już rozwiązanie informatyczne, które pozwala na spełnienie tego istotnego wymogu. Wspólnie z Grupą Assay spółka od początku lutego br. rozpoczeła szeroką dystrybucję oprogramowania pod marką BlockMe, w początkowej fazie skupiając się na jednostkach publicznych.

BREAK & WASH

Obecnie obowiązujące przepisy Państwowej Inspekcji Pracy mówią m.in. o zapewnieniu przez pracodawcę czystej odzieży roboczej dla swoich pracowników. Jest to niewątpliwy problem dla kierowców samochodów ciężarowych, których specyfika pracy uniemożliwia niejednokrotnie utrzymanie odzieży roboczej w czystości z powodu braku dostępu do urządzeń i środków piorących. Firma Break&Wash wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników firm transportowych. Główną koncepcją jest stworzenie sieci pralni samoobsługowych na MOP’ach oraz stacjach benzynowych na terenie całej Polski. Posiada również pozytywną decyzję PIP dotyczącą prania odzieży pracowników w oferowanych pralniach.

Od lutego br. Break&Wash startują z dwoma punktami pilotażowymi na stacjach benzynowych. Każdy z punktów będzie wyposażony w 3 moduły składające się z pralki, suszarki oraz automatów vendingowych wydających proszek do prania, a w późniejszym etapie płyn do płukania. Celem Spółki na najbliższe 5 lat jest otworzenie 100 punktów w najistotniejszych punktach logistycznych oraz nawiązanie współpracy z dużymi koncernami paliwowymi. Prowadzone są również rozmowy z firmami transportowymi, aby korzystanie z usług Break&Wash były przez nie dofinansowane.