Nowe perspektywy dla sektora finansowego, czyli Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2017

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń (3)

12-13 kwietnia 2017 roku, w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, składające się z: XIII Banking Forum, IX Insurance Forum oraz VI Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez MMC Polska, skupiające wszystkie najważniejsze osobistości i spółki reprezentujące polski sektor finansowy. Wydarzenie zgromadziło 645 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w 11 panelach dyskusyjnych, czynnie realizowanych przez 79 prelegentów.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od części wspólnej dla XIII Banking Forum i IX Insurance Forum. Małgorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowości, SGH, moderowała panel dyskusyjny „Regulacje w kontekście nowych technologii i podatków”. Rozmawiano w nim o skutkach dla gospodarki, sektora finansowego oraz klientów, szansach i wyzwaniach piaskownicy regulacyjnej, MIFID-ie a ryzyku systemowym, wpływu podatku od instytucji finansowych na rozwój banków i ubezpieczycieli oraz współpracy na linii biznes – administracja. Prelegentami bloku byli: Joao Bras Jorge (Prezes Zarządu, Bank Millennium), Krzysztof Kalicki (Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska), Prof. Konrad Raczkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, DM BOŚ S.A), Andrzej Sieradz (Digital Advisor, Microsoft).

Drugi panel dyskusyjny „Finanse w dobie cyfryzacji” rozpoczął swoją prezentacją Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft. Dyskutowano o tym, jak kreować nowe modele biznesowe i wyznaczać nowoczesne trendy rozwoju w oparciu o innowacyjne technologie, o tempie i kierunkach rozwoju technologii, zmianach wykorzystania technologii przez banki,  kosztach kierunków zmian technologicznych, oczekiwaniach klientów nowoczesnych (millenialsach), ekspresowej smartfonizacji społeczeństwa oraz sposobach dotarcia do klienta nietradycyjnego. Debatę moderował Dariusz Piotrowski (Członek Zarządu, Microsoft), a gronie prelegentów zasiedli m.in: Zbigniew Jagiełło (Prezes Zarządu, PKO Bank Polski), Piotr Czarnecki (Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank), Brunon Bartkiewicz (Prezes Zarządu, ING Bank Śląski), Małgorzata Szturmowicz (Członek Zarządu, Idea Bank), Daniel Arak (Członek Zarządu, ITMAGINATION), Norbert Biedrzycki (CEO Atos Polska, VP CEE System Intergation).

Następnie miały miejsce dwa symultanicznie odbywające się panele, jeden XIII Banking Forum: „Wpływ Regulacji na Strategie Banków”, drugi IX Insurance Forum: „Nowe ryzyka ubezpieczeniowe jako szansa na rozwój nowych produktów i branży ubezpieczeniowej”. Pierwszy poruszył tematy związane z kapitałem zaufania, ryzykiem conduct, MiFID II i RODO oraz nowymi regulacjami a ograniczeniami przyjętymi przez banki strategii biznesowych. Drugi natomiast zajął się przeglądem najbardziej interesujących branż jako inspiracji dla nowych produktów oraz miejscami, gdzie szukać nowych ryzyk ubezpieczeniowych, w jakich obszarach życia i branżach.

Drugi dzień Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń został podzielony na dwa równolegle odbywające się spotkania. Pierwszy panel XIII Banking Forum „Trendy w płatnościach: Polska pod wieloma względami już jest liderem – jak możemy skorzystać z rozwoju płatności nowej generacji, przyśpieszyć ich wzrost i utrzymać pozycję lidera w tej sferze? Jakie zmiany czekają nas na rynku płatności?” moderował Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich. Podczas bloku dyskutowano o przewidywanych/planowanych nowych rozwiązaniach, popularyzacji płatności elektronicznych oraz wpływowi rozwoju płatności bezgotówkowych na ściągalność podatków.

Kolejnym panelem był „Status adopcji chmury w sektorze bankowym”. Paneliści starali się odpowiedzieć na pytania: Gdzie dziś jesteśmy? Co się udało? Co jest jeszcze do zrobienia? Czy mamy już funkcjonujące wdrożenia rozwiązań chmurowych? W jakich obszarach? Jakie są ich efekty? Moderatorem był Andrzej Gibas (Dyrektor Sektora Finansowego, Microsoft), a swoimi opiniami dzielili się m.in.: Dorota Poniatowska-Mańczak (Chief Information Officer, Credit Agricole), Tomasz Motyl (Chief Innovation Officer, Alior Bank), Roman Szwed (Prezes Zarządu, Atende), Jarosław Wolak (Dyrektor Działu Prawnego, mBank), Agata   Szeliga (Partner, Radca Prawny, Kancelaria SKS), Marek Zamłyński (Dyrektor Zarządzający, IDC Poland)

Drugi dzień IX Insurance Forum rozpoczął panel „Nowe Pokolenie – wyzwania dla branży, produktów, kanałów dystrybucji”. Dyskutowano o pokoleniu Y i Z, nowych modelach biznesowych w ubezpieczeniach, pierwszej generacji, która wyrosła w świecie posiadającym szeroki dostęp do informacji z uwag na niespotykany wcześniej w dziejach ludzkości rozwój technologii oraz tym, jak konstruować produkty i procesy ubezpieczeniowe, aby zapewnić Millenialsom poczucie stałej opieki i feedbacku.  Uczestnicy mieli okazję wysłuchać też głosu panelistów w dyskusji na temat „Nowych modeli operacyjnych – cyfryzacji i robotyzacji w ubezpieczeniach”. Drugi dzień IX Insurance Forum zakończył panel „Przyszłość ubezpieczeń komunikacyjnych, w którym mówiono o roli ubezpieczeń komunikacyjnych w gospodarce oraz dla zakładów ubezpieczeń; warunkach, jakie powinny być spełnione aby ubezpieczyciele osiągali rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych.  Panelistami tych paneli byli m.in.: Agnieszka Wrońska (Prezes Zarządu, Link4), Rafał Cegieła (Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Majątkowych, PZU S.A.), Michał Gomowski (Prezes Zarządu, Benefia Ubezpieczenia), Radosław Kamiński (COO, Allianz), Rafał Stankiewicz (Wiceprezes Zarządu, Warta), Daniel Arak (Członek Zarządu, ITMAGINATION).

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia była VI Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, podczas której niezależna Kapituła Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodziła osoby, które przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego, jak też najlepszych instytucji i najciekawszych rozwiązań minionego roku, w następujących kategoriach:

  • Najlepszy bank – Alior Bank
  • Najciekawsza innowacja dla banku – Google za aplikację Android Pay
  • Najbardziej innowacyjny bank – mBank
  • Najbardziej przyjazny bank – ING Bank Śląski
  • Najlepsza firma ubezpieczeniowa – ERGO Hestia
  • Najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń – Atena za Platformę Informatyczną dla Ubezpieczeń SPACE
  • Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel – Ubezpieczenia Pocztowe
  • Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel – Compensa
  • Nagroda Specjalna od Kapituły Konkursowej – otrzymał Wojciech Kwaśniak