Nowe przepisy wprowadzające menedżerski system zarządzania w sądownictwie

0

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające menedżerski system zarządzania w sądownictwie. W praktyce oznacza to, że w sądzie pojawi się dyrektor, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie pracownikami sądu i kwestie infrastruktury. Przez kolejne miesiące będzie to pilotażowy program. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązek zatrudnienia menedżera zacznie obowiązywać w każdej sądowej placówce.

Do tej pory wszystkie funkcje zarządcze, czy to związane z orzekaniem, administracją, czy infrastrukturą sądu, spoczywały na jego prezesie.

– Nie jestem specjalnie zwolennikiem kierowania różnymi placówkami przez tych, którzy powinni wykonywać tam określone funkcje usługowe. Uważam, że niekoniecznie lekarz będzie dobrym dyrektorem szpitala, aczkolwiek zdarzają się również i tacy. Jednak tutaj są potrzebne funkcje menedżerskie – podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” wprowadza podział obowiązków między prezesów i dyrektorów sądów. Dyrektorzy będą odpowiadać przede wszystkim za infrastrukturę sądów, czyli kwestie techniczno-administracyjne oraz za urzędników i personel pomocniczy. Kadrami należącymi do pionu orzeczniczego, czyli m.in. sędziami, prokuratorami wciąż będzie zajmował się prezes sądu, podobnie jak organizacją prac placówki związanych z wymiarem sprawiedliwości. Dyrektorzy sądów będą mieli znaczną autonomię, ale w niektórych kwestiach ostateczna decyzja będzie należała do ich zwierzchników, czyli prezesów sądów.

Zmiany kompetencyjne są pozytywnie oceniane przez środowisko przedsiębiorców.

– Jeśli dojdzie do podziału, że prezes sądu będzie zajmował się tylko i wyłącznie kwestią orzekania, natomiast dyrektor czy określony menedżer będzie zajmował się normalnym funkcjonowaniem, to będzie z pewnością dobre dla funkcjonowania sądów. Wiele dotychczasowych problemów tkwi w złej organizacji pracy sądów, więc myślę, że z tego punktu widzenia powinno być to rozwiązanie dobre – uważa Andrzej Malinowski.

Sukces wdrożenia nowych przepisów uzależniony będzie w dużej mierze od polityki kadrowej przy zatrudnianiu dyrektorów.

Czytaj również:  Na rynkach finansowych czuć już święta

– Czy znajdzie się odpowiednie grono ludzi, którzy będą potrafili to robić, czy znowu nie będziemy mieli tych angaży na zasadzie, że ktoś tam nie ma pracy, ale jest związany z sądem. Niestety tak bywa często w tych obszarach związanych z państwem – mówi prezydent Pracodawców RP.

Przekazanie dyrektorom sądów funkcji zarządczych to na razie możliwość. Jednak od 1 stycznia 2013 roku każda placówka będzie miała taki obowiązek.

Reforma sądownictwa od dziś wprowadza również system ocen okresowych sędziów i prokuratorów, zmienia zasady powoływania prezesów sądów rejonowych i zatrudniania referendarzy, zmienia strukturę sądów, pozostawiając obowiązkowe tylko 2 wydziały: karny i cywilny oraz wprowadza nowy tryb rozpatrywania skarg na działalność administracyjną. Wiele zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zostało oprotestowanych przez środowisko sądowe. Trybunał Konstytucyjny zajmie się oceną niezgodności niektórych przepisów z konstytucją.