Nowe regulacje utrudniają nabywanie nieruchomości przez deweloperów i mogą doprowadzić do spadku podaży mieszkań

0

Ustawa z 14 kwietnia bieżącego roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadza daleko idącą nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne pomiędzy podmiotami prywatnymi.