Program „Rodzina 500 Plus” napędza sprzedaż detaliczną

0

Rosnące wydatki gospodarstw domowych, wspierane świadczeniami z programu „Rodzina 500 Plus”, przekładają się na zwiększone obroty firm sektora detalicznego. Dane czerwcowe pokazały, że dynamika sprzedaży detalicznej jest na satysfakcjonującym poziomie.

– W czerwcu w wielu przypadkach nastąpiła wypłata skumulowanego, za okres 3 miesięcy, świadczenia z programu „500 Plus”, a dynamika sprzedaży detalicznej sięgnęła 6,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym – powiedział agencji eNewsroom.pl Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej – Przewiduję, że kolejne miesiące podtrzymają sprzedaż detaliczną na wysokim poziomie, zwłaszcza III i IV kwartał będą sprzyjały wydatkom beneficjentów „500 Plus”. W przyszłym roku program będzie wywierał mniejszy wpływ na poziom konsumpcji prywatnej, jednak nadal będzie podtrzymywał sprzedaż detaliczną.

Wyższa konsumpcja gospodarstw domowych nie jest zasługą tylko programu „500 Plus”. Sytuacja na rynku pracy jest korzystna, a stopa bezrobocia obniżyła się do 8,8%, co jest wynikiem porównywalnym ze stopą bezrobocia odnotowanej w 2008 roku. W kolejnych miesiącach, zgodnie z naszymi prognozami, stopa bezrobocia będzie ulegała dalszemu obniżeniu, a dynamika wzrostu wynagrodzeń pozostanie dodatnia. Czynniki te będą sprzyjały dalszemu zwiększeniu konsumpcji prywatnej.

Czytaj również:  Pogrom na rynkach