Nowe zabezpieczenie przed bankructwami banków

System bankowy ma być lepiej zabezpieczony przed skutkami bankructw, wymuszają to dyrektywy UE. Dlatego przygotowana została ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W rządowym projekcie ustawy SKOK-i potraktowane zostały inaczej niż inne banki, co oznacza także inny koszt dla ich klientów.

W ustawie założono, że dla zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych bankructw musi powstać fundusz restrukturyzacji. Wszystkie banki musiałyby zgromadzić na takim funduszu 1,2 proc. środków gwarantowanych, pochodzących z depozytów od ich klientów, gdy natomiast SKOK-i tylko 0,14 proc. Drugi fundusz, który miałby powstać, aby wypłacane były z niego depozyty, też dzieli sektor na dwie kategorie. SKOK-i na tym funduszu miałyby zgromadzić 1 proc. Wartości depozytów, gdy inne banki 2,6 proc.

W rozmowie z MarketNews24 mówi o tym Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.