Nowy statut Polskiej Agencji Kosmicznej

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

21 grudnia br. wchodzi w życie nowy statut Polskiej Agencji Kosmicznej. Określa on m.in. nową strukturę POLSA, zadania kierownictwa, a także organizację terytorialną Agencji.

24 listopada br. Minister Rozwoju i Technologii nadał Polskiej Agencji kosmicznej nowy statut, który wchodzi w życie 20 grudnia. – Nowy statut POLSA to kolejny krok w planowanych zmianach dotyczących nie tylko Polskiej Agencji Kosmicznej, ale całego sektora kosmicznego. Nowe departamenty i zakresy ich zadań odpowiadają realnym potrzebom działań. Stanie się to szczególnie istotne po przyjęciu Krajowego Programu Kosmicznego. – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna.

Nowy statut uwzględnia nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej i zapisy w niej zawarte, m.in. o tym, iż prezes kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Wiceprezesi nie będą mieli, jak do tej pory, ustawowo przypisanych pionów funkcjonalnych z przynależnymi konkretnymi departamentami.

W statucie  określono  nową strukturę organizacyjną POLSA, odpowiadającą potrzebom związanym z realizacją celów Polskiej Strategii Kosmicznej oraz przygotowywanego Krajowego Programu Kosmicznego. W strukturze zostały wydzielone  następujące komórki organizacyjne:

  • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
  • Departament Badań i Innowacji;
  • Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego;
  • Departament Obserwacji Ziemi;
  • Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej;
  • Departament Informacji i Promocji;
  • Biuro  Organizacyjne.

Nowe komórki organizacyjne: Departament  Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi i Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej będą realizować zadania związane m.in. z  potrzebami administracji publicznej w zakresie technologii satelitarnych oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i rozwinięcia jego kompetencji.

Projekt  zakłada również możliwość powoływania zespołów zadaniowych oraz tworzenia zakładów i  laboratoriów.