Nowy wiceprezes NIK

0

Rozpoczęła się procedura powołania nowego wiceprezesa NIK przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie na to stanowisko Mieczysława Łuczaka.

Mieczysław Łuczak zasiada w Sejmie jako poseł od 2005 roku przez trzy kolejne kadencje. Działa ponad podziałami, merytorycznie zaangażowany w prace sejmowych komisji. Jest osobą spoza bieżących sporów politycznych.

W czasie swojej aktywności zawodowej poznał dogłębnie zagadnienia związane z obroną narodową, samorządem terytorialnym oraz wydatkowaniem środków unijnych. Był członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich, starostą wieluńskim, radnym i zarazem Przewodniczącym Zarządu Powiatu. Od 2005 roku jest posłem przez kolejne trzy kadencje, szczególnie zaangażowany w prace Komisji Obrony Narodowej.

Mieczysław Łuczak w ostatnich 10 latach nie pracował w żadnej instytucji, której wykonanie zadań kontroluje NIK, nie będzie miał więc żadnego konfliktu interesów w sprawowaniu nadzoru nad procesem kontrolnym.

Przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa Mieczysław Łuczak złoży mandat poselski i legitymację partyjną (PSL). Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie Mieczysławem Łuczakiem uzgodnił, że w wypadku powołania na stanowisko wiceprezesa, Łuczak nie będzie nadzorował kontroli z zakresu rolnictwa, gospodarki, oraz pracy i spraw socjalnych.

Czytaj również:  Revolut ma ponad 4 miliony użytkowników w Europie, o milion więcej niż 3 miesiące temu