OC i AC: na których ubezpieczycieli rzadko się skarżymy?

analiza koszt podatek ubezpieczenie

Wiemy już, ile skarg na ubezpieczycieli (dotyczących OC i AC) Rzecznik Finansowy otrzymał w 2018 r. Warto porównać te wyniki z udziałem rynkowym poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Wspomniane sprawozdanie Rzecznika Finansowego zawiera między innymi informacje na temat liczby skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Takie polisy są bardzo ważne z punktu widzenia działalności krajowych towarzystw. Właśnie dlatego eksperci Ubea.pl przygotowali poniższe zestawienie porównujące liczbę „komunikacyjnych” skarg na ubezpieczycieli zarejestrowanych w Polsce oraz udział rynkowy takich firm (konkretniej rzecz ujmując: udział w składce przypisanej brutto z polis komunikacyjnych od stycznia do grudnia 2018 r.). „W celach porównawczych, liczba skarg została przeliczona na 1% udziału rynkowego każdego ubezpieczyciela. Pozwala to na porównywanie częstości skarg dotyczących np. PZU S.A. oraz jednego z bardzo małych ubezpieczycieli” – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wiodący polski ubezpieczyciel majątkowy (PZU S.A.) w 2018 r. cechował się zdecydowanie największą liczbą skarg klientów i poszkodowanych w sprawie polis komunikacyjnych. Taki wynik nie może jednak dziwić zważywszy na fakt, że udział rynkowy wspomnianego towarzystwa w całym segmencie polis komunikacyjnych oscylował na poziomie około 34% (2018 r.). Po przeliczeniu liczby próśb do Rzecznika Finansowego o interwencję w PZU na udział rynkowy tej firmy okazało się, że największy krajowy zakład ubezpieczeń odnotował bardzo dobry wynik. Podobna sytuacja dotyczyła również STU Ergo Hestii oraz Warty, czyli dwóch zakładów ubezpieczeń lokujących się za PZU pod względem ogólnej liczby skarg komunikacyjnych. Eksperci Ubea.pl podkreślają, że Warta osiągnęła najlepszy wynik w grupie wszystkich analizowanych zakładów ubezpieczeń. Na 1% udziału rynkowego tego ubezpieczyciela przypadały w 2018 r. tylko 22 skargi. Dobrze wypadły również następujące towarzystwa ubezpieczeń:

  • Pocztowe TUW (wynik: 31 skarg na 1% udziału rynkowego)
  • STU Ergo Hestia S.A. (wynik: 35)
  • TUiR Allianz Polska S.A. (wynik: 36)
  • Gothaer TU S.A. (wynik: 43)
  • PZU S.A. (wynik: 45)
  • Concordia Polska TUW (wynik: 46)
  • TU INTERRISK S.A. VIG (wynik: 46)

Nie można zapominać o tych zakładach ubezpieczeń oraz TUW-ach, które osiągnęły najmniej pozytywne wyniki. Chodzi o TUZ TUW (wynik: 104 skargi na 1% udziału rynkowego), AVIVA TU Ogólnych S.A. (wynik: 83) oraz Link 4 TU S.A. (wynik: 81). „Dwa ostatnie zakłady ubezpieczeń cechują się niską składką polis komunikacyjnych, co zapewne nie pozostaje bez wpływu na odnotowane wyniki. Wszyscy klienci życzyliby sobie obecności na rynku ubezpieczyciela, który jednocześnie jest bardzo konkurencyjny cenowo i cechuje się niską „skargowością”. Takie połączenie niestety wydaje się jednak trudne do zrealizowania w praktyce” – komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Liczba oraz częstość skarg na zakłady ubezpieczeniowe w 2018 r. (ubezpieczenia komunikacyjne)*
Nazwa ubezpieczyciela

Liczba skarg w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych         (od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) Udział rynkowy mierzony wartością składki przypisanej brutto (wynik dla polis komunikacyjnych od 1 stycznia 2018 r.               do 31 grudnia 2018 r.) Liczba skarg przypadająca na każdy 1% udziału rynkowego
AVIVA TU Ogólnych S.A. 61 0,7% 83
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 331 5,3% 62
Concordia Polska TUW 25 0,5% 46
Generali TU S.A. 240 3,9% 62
Gothaer TU S.A. 85 2,0% 43
Link 4 TU S.A. 323 4,0% 81
Pocztowe TUW 11 0,4% 31
PZU S.A. 1513 33,6% 45
STU Ergo Hestia S.A. 549 15,9% 35
TU Compensa S.A. VIG 224 4,4% 51
TU INTERRISK S.A. VIG 102 2,2% 46
TUiR Allianz Polska S.A. 194 5,4% 36
TUiR WARTA S.A. 358 16,5% 22
TUW TUW 130 1,9% 70
TUZ TUW 59 0,6% 104
UNIQA TU S.A. 158 2,6% 61

*- Uwzględniono zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce. Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych Rzecznika Finansowego i KNF

Źródło: Ubea.pl