PricewaterhouseCoopers International Network wybrała Roberta E. Moritza na nowego prezesa zarządu. Jego czteroletnia kadencja zacznie się 1 lipca 2016 roku.

Bob Moritz zastąpi na stanowisku globalnego prezesa PwC Dennisa Nally’ego, który wczerwcu tego roku przejdzie na emeryturę po 42 latach pracy w PwC. Dennis Nally pełnił swoją funkcję w czasie istotnego wzrostu i rozwoju firmy. Nadzorował między innymi przejęcie w 2014 roku spółki konsultingowej Booz & Company.

Od 2009 roku Bob Moritz zajmował stanowisko prezesa zarządu i starszego partnera w PwC w Stanach Zjednoczonych. W czasie jego kadencji amerykański oddział PwC koncentrował się na podwyższaniu jakości świadczonych usług oraz na rozwoju marki i wzmacnianiu firmy poprzez pozyskiwanie i promowanie najbardziej utalentowanych pracowników, a także poszerzanie zakresu działalności o nowe obszary biznesowe.

Bob Moritz dołączył do firmy doradczej PwC w 1985 roku, dziesięć lat później został w niej partnerem. Z wykształcenia jest ekspertem ds. zapewniania jakości, przede wszystkim w sektorze finansowym. Przez trzy lata pracował w PwC Japan, gdzie świadczył usługi audytorskie i doradcze licznym europejskim i amerykańskim organizacjom z branży usług finansowych, prowadzącym działalność w Japonii i całej Azji. Bob Moritz piastował w PwC szereg funkcji kierowniczych, w tym stanowisko dyrektora oddziału US Assurance oraz partnera zarządzającego dla regionu Nowego Jorku.

Niedawno zakończył drugą kadencję przewodniczącego Rady Zarządzającej Centrum Kontroli Jakości Audytów (Governing Board for the Center for Audit Quality), organizacji non-profit, której działalność koncentruje się na zwiększaniu zaufania inwestorów i opinii publicznej na globalnych rynkach kapitałowych. Ponadto zasiada w kilku innych radach, między innymi Oswego College Foundation, Conference Board, Atlantic Council oraz Partnership for New York City.

Czytaj również:  Akcjonariusze KUKE powołali zarząd spółki na nową kadencję