Od poniedziałku nastąpi zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2

0
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Od 6 października zmienia się cykl rozrachunkowy z dotychczasowego T+3 na T+2. Zmiana wpłynie na realizację praw inwestorów wynikających z posiadania akcji i innych instrumentów, jak np. wypłata dywidendy, wypłata odsetek i wykup obligacji, prawo poboru, wykup lub umorzenie certyfikatów inwestycyjnych, wygaśnięcia certyfikatów strukturyzowanych. Zmiana cyklu rozrachunkowego na T+2 pozwoli na skrócenie okresu finalizacji zawieranych transakcji.

Oznacza to, że od poniedziałku wszystkie transakcje na GPW będą rozliczane w ciągu dwóch, a nie – jak dotychczas – trzech dni.

Nowy cykl T+2 dotyczy akcji, praw do akcji, kwitów depozytowych, ETF-ów oraz certyfikatów inwestycyjnych. Dla pozostałych klas instrumentów cykl rozrachunkowy nie ulegnie zmianie (np. obligacje T+2 – bez zmian).

 Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 dostosowuje polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej. W szczególności zmiana ta wynika z zapisów rozporządzenia CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych), które w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. KDPW dostosowuje polski rynek i swoje rozwiązania do nowych regulacji już od 6 października 2014 r. – powiedziała prezes KDPW Iwona Sroka.

Jak zapewnia w komunikacie KDPW, uczestnikom KDPW oraz KDPW_CCP zmiana pozwoli na skrócenie okresu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych oraz da większe możliwości w zakresie pozyskiwania papierów wartościowych w celu przeprowadzenia pełnego rozrachunku.

Na dzień 8 października 2014 r. został określony odmienny w stosunku do standardowo obowiązującego harmonogram dnia księgowego, co wynika z faktu, że tego dnia w KDPW przeprowadzone będą rozrachunki z dwóch dni jednocześnie (dla transakcji zawartych 3 października wg schematu T+3, a dla transakcji wartych 6 października – zgodnie z cyklem T+2).