Opóźnienia w płatnościach najbardziej dotkliwe dla budownictwa i transportu

2

Badanie płatności przeprowadzone przez Coface wśród polskich firm potwierdza, że przedsiębiorstwa często oferują sprzedaż z odroczonym terminem płatności, czyli w kredycie kupieckim. Jednak popularność kredytu kupieckiego nie oznacza, że wierzytelności są spłacane na czas. Badanie Coface wykazało, że blisko 1/4 firm w Polsce posiada zaległości płatnicze, których termin zapłaty minął co najmniej 3 miesiące temu. W tym roku opóźnienia płatnicze powinny zmniejszać się, jednak nie wszystkie branże odczują poprawę w tym obszarze.

Pierwsze badanie Coface dotyczące płatności w Polsce zostało przeprowadzone*, gdy gospodarka przechodziła tymczasowe spowolnienie. Wolniejsze angażowanie środków z nowego budżetu unijnego oraz wzrost niepewności przedsiębiorstw spowodowały spadek inwestycji w aktywa trwałe. Jednak słabsza koniunktura nie wywołała dotkliwych konsekwencji dla polskiej gospodarki. Zgodnie z szacunkami Coface wzrost PKB Polski sięgnął 2,8 proc. w 2016 r. i przyspieszy do 3,1 proc. w 2017 r.

Krótkie terminy płatności, ale długie opóźnienia

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności stała się praktyką rynkową i jest obecnie oferowana przez większość firm w Polsce. Niemniej jednak, przedsiębiorstwa niechętnie udzielają długich terminów spłaty, wobec czego dominują krótkie terminy płatności – do 30 dni. Branże transportowa, metalurgiczna i budowlana oferują najdłuższe terminy płatności. Z kolei branże tekstylno-odzieżowa, rolno-spożywcza i handlu detalicznego są najbardziej restrykcyjne w tym zakresie. Polskie przedsiębiorstwa są świadome ryzyka związanego z oferowaniem kredytu kupieckiego. Większość firm, które wzięły udział w badaniu zawiera z kontrahentami pisemne umowy handlowe określające termin dokonania płatności. Najbardziej popularnymi środkami ostrożności, jakie przedsiębiorstwa podejmują w celu zabezpieczenia przed brakiem płatności od klientów są: ocena sytuacji finansowej kontrahentów, monitoring płatności, ubezpieczenie należności oraz windykacja.

„Sprzedaż z odroczonym terminem płatności jest ogólnie stosowaną praktyką rynkową. Niestety zaległości płatnicze są także powszechne wśród polskich przedsiębiorstw”, wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w regionie Europy Centralnej. “Większość polskich firm doświadcza opóźnień w płatnościach, a najdłuższe zaległości odnotowywane są w budownictwie i transporcie. Branże te zgłaszają opóźnienia należności o odpowiednio 84 i 113 dni, co znacznie przekracza średnią dla wszystkich sektorów wynoszącą 51,5 dnia”.

Badanie Coface wykazało, że 2/3 firm w Polsce ma należności opóźnione o maksymalnie 60 dni. Jednocześnie niemalże 1/4 przedsiębiorstw zgłosiła zaległości, których data spłaty minęła co najmniej 3 miesiące temu. Zgodnie z doświadczeniami Coface około 80 proc. wierzytelności nie zostanie w ogóle spłaconych, jeśli opóźnienie w płatności przekracza 6 miesięcy. Prawie 4 proc. przedsiębiorstw w Polsce zgłosiła, że posiada należności tak długo przeterminowane w spłacie. Nagromadzone łączne należności opóźnione o ponad pół roku i stanowiące równowartość ponad 10 proc. rocznego obrotu zostały wskazane przez co piątą firmę spośród wszystkich objętych naszym badaniem.

Czytaj również:  Nowy tydzień, starte przedziały wahań