Passus podpisał umowę o wartości blisko 12,5 mln zł z podmiotem należącym do Skarbu Państwa

analizy raporty

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada m.in. dostawę zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi. Podstawową część zamówienia, o łącznej wartości 6,15 mln zł, Passus dostarczy do 24 grudnia br. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia zlecenia.

Zmówienie zostało podzielone na część podstawową, o wartości 6,15 mln zł, oraz część opcjonalną, oszacowaną na kwotę 6,34 mln zł. Z kolei zamówienie podstawowe będzie składało się z dwóch etapów. Etap pierwszy o wartości 5,98 mln zł zakłada realizację części zamówienia do 26 listopada br. Z kolei etap drugi oszacowany na kwotę 172,2 tys. zrealizowany ma być do 24 grudnia br. W obu przypadkach płatność nastąpi w ciągu 30 dni.

W ostatnich dniach podpisaliśmy umowy o łącznej wartości 26,5 mln zł.  To jedne z największych kontraktów w historii naszej firmy. Chciałbym  zauważyć, iż podobnie jak w latach ubiegłych największe kontrakty zawierane przez naszą firmę są w IV kwartale. – komentuje Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus.

W ramach zamówienia opcjonalnego podmiot zamawiający, należący do Skarbu Państwa przewiduje usługi asysty technicznej oraz dostarczenie licencji dla maksymalnie 30 tys. dodatkowych urządzeń wraz z rozszerzoną gwarancją. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie 36 miesięcy liczonych od daty dostarczenia licencji w zamówieniu podstawowym (protokołu odbioru licencji).