Pep+: Strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju

Michał Jaszczyk, prezes zarządu, dyrektor generalny PepsiCo Polska
Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska

Strategia pep+ (pep positive) to nowa, strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie obszary działalności firmy. To sposób jednego z największych producentów żywności i napojów na świecie oraz wiodącego uczestnika procesu transformacji globalnego systemu żywnościowego na wytyczenie nowego kursu dla swojej działalności operacyjnej. Działania w ramach strategii obejmują dążenie do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości w granicach stawianych przez planetę oraz inspirowania pozytywnych zmian dla Ziemi i jej mieszkańców. Swoje działania w ramach pep+ PepsiCo koncentrować będzie na trzech filarach: neutralności klimatycznej, pozytywnym rolnictwie, a także pozytywnych wyborach dla planety i konsumentów. Realizacja stawianych celów zakładana jest do roku 2030.

Procesy objęte nową strategią obejmować będą zrównoważone pozyskiwanie składników do wytwarzania produktów, ich sprzedaż w bardziej zrównoważony sposób, a także wykorzystanie ponad miliarda codziennych punktów styku z konsumentami do zaangażowania ich w zrównoważone działania i dokonywanie lepszych wyborów dla siebie oraz planety.

– pep+ to przyszłość naszej firmy. To fundamentalna transformacja wszystkich naszych działań, gwarantująca dalszy rozwój PepsiCo w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. To strategia, która odpowiada na nową rzeczywistość biznesową, w której konsumenci coraz częściej interesują się przyszłością planety i jej mieszkańców – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – pep+ będzie miało wpływ na nasze marki i ich sukces rynkowy. Wyobraźmy sobie na przykład, że na potrzeby produkcji chipsów Lay’s ziemniaki pochodzą ze zrównoważonych upraw prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa regeneracyjnego, które następnie są przetwarzane w ramach neutralnego środowiskowo łańcucha wartości, gotowe chipsy pakowane są w biodegradowalne opakowania, a poziom zawartej w nich soli jest najniższy na rynku. Na tym właśnie polegają pozytywne wybory. Chipsy Lay’s, które cechuje najlepszy smak, stają się produktem nr 1 w przyszłości. W ten właśnie sposób pep+ zapewni lepszą przyszłość planecie i jej mieszkańcom. A teraz wyobraźmy sobie skalę i wpływ naszych działań, jeśli podobne podejście zastosujemy do wszystkich 23 naszych marek, z których każda generuje obroty na poziomie 1 mld dolarów – dodał Ramon Laguarta.

Inicjatywa pep+ stanowi podstawę działań PepsiCo w trzech wiodących obszarach, skupiając szereg istotnych dla branży celów, których realizacja zakładana jest do roku 2030. Obszary te obejmują:

Pozytywny łańcuch wartości

PepsiCo stale przyczynia się do budowy inkluzywnego i opartego na obiegu zamkniętym łańcucha wartości poprzez następujące działania:

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040;
  • Uzyskanie pozytywnego wpływu na zasoby wody do roku 2030;
  • Stałe wdrażanie bardziej zrównoważonych opakowań, w tym zmniejszenie o 50% wykorzystania pierwotnego plastiku na jedno opakowanie w całej ofercie produktów spożywczych i napojów do 2030 roku[1];
  • Wprowadzenie nowego globalnego programu wolontariatu pracowniczego pod nazwą One Smile at a Time (Jeden uśmiech na raz), którego celem jest zapewnienie wszystkim z 291 tys. pracowników firmy zachęt, wsparcia i możliwości działania w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności.

W Europie głównym czynnikiem napędzającym pozytywny łańcuch wartości jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań. W odniesieniu do opakowań napojów, Dania i Finlandia ogłosiły niedawno, że dołączą do dziewięciu innych rynków na terenie UE, w tym Polski, które do 2022 roku zapowiedziały przejście na produkcję butelek marki Pepsi powstających w 100% z ponownego przetworzenia. Zmiana ta jest efektem analogicznych decyzji podjętych wobec innych marek w ubiegłym roku, m.in. Lipton Ice Tea – w Polsce wszystkie napoje tej marki oferowane są konsumentom wyłącznie w butelkach w 100% pochodzących recyklingu. Dodatkowo, firma PepsiCo stale angażuje się w opracowanie i wdrażanie odpowiednio zorganizowanych systemów depozytowych na rynkach europejskich, które przyczyniają się do zbiórki opakowań po napojach na poziomie nawet 90%.

PepsiCo kontynuuje ponadto działania prowadzące do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla opakowań elastycznych, przystępując do licznych projektów z partnerami oraz inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Jednym z przykładów jest zaangażowanie PepsiCo w opracowanie różnorodnych technologii sortowania i recyklingu, takich jak kolejna faza inicjatywy cyfrowego znakowania opakowań pod nazwą Holy Grail, w ramach której w 2022 roku we Francji i Niemczech przeprowadzone zostaną testy na opakowaniach produkowanych przez PepsiCo. Na licznych rynkach firma kontynuuje też inwestycje w budowę infrastruktury recyklingu opakowań elastycznych w ramach programów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także bezpośrednie inwestycje w inicjatywy takie jak Flexible Packaging Fund w Wielkiej Brytanii.

Pozytywne rolnictwo

PepsiCo aktywnie angażuje się w rozpowszechnianie praktyk rolnictwa regeneracyjnego, którego celem jest odbudowa jakości gleb na łącznym obszarze wszystkich upraw prowadzonych na potrzeby działalności firmy na całym świecie (ok. 2,8 mln hektarów), zrównoważone pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej, a także poprawa warunków życia ponad ćwierć miliona ludzi w rolniczym łańcuch dostaw. Cele te są aktualnie realizowane w Europie m.in. dzięki wykorzystaniu technik rolnictwa precyzyjnego i innowacji nawozowych.

  • W Wielkiej Brytanii PepsiCo prowadzi testy przetwarzania obierków ziemniaczanych z odpadów uzyskiwanych podczas produkcji chipsów Walkers (brytyjski odpowiednik marki Lay’s) w niskowęglowy, bogaty w składniki odżywcze nawóz. W programie pilotażowym odnotowano 70-procentową redukcję emisji gazów związanych z uprawą ziemniaków, stąd decyzja, aby w 2022 roku wdrożyć testy na kolejnych rynkach europejskich, w tym w Polsce.
  • W Polsce PepsiCo poprowadzi pilotaż na potrzeby rozwoju rolnictwa regeneracyjnego. W tym celu podejmie współpracę z 5 producentami aktualnie dostarczającymi surowce rolne na potrzeby działalności firmy. Wśród nich są 2 gospodarstwa z woj. mazowieckiego i po jednym gospodarstwie z woj. wielkopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego, którzy będę współtworzyli europejską grupę roboczą. Jej celem będzie wypracowanie dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, a rolnicy będą dzielić się wiedzą podczas wirtualnych spotkań i rozmów.
  • W naszym kraju w okresie minionych 3 lat we współpracy z dostawcami ziemniaków PepsiCo udało się ponadto wdrożyć w praktyce zasady Programu zrównoważonego rolnictwa. Pod koniec 2020 roku partnerzy Programu uzyskali pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Control Union, potwierdzający, że ziemniaki nabywane przez PepsiCo od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.

Pozytywne wybory

PepsiCo stale rozwija ofertę produktów spożywczych i napojów lepszych dla ludzi i planety, m.in. poprzez:

  • Włączanie bardziej zróżnicowanych składników, takich jak ciecierzyca, białka roślinne i produkty pełnoziarniste zarówno do nowych, jak i aktualnie dostępnych produktów spożywczych, przez co stają się one lepsze dla planety i/lub korzystniejsze pod względem odżywczym dla konsumentów;
  • Rozwój kategorii orzechów i nasion, w której PepsiCo już teraz zajmuje wiodącą pozycję na świecie, m.in. w Meksyku, Chinach i na wybranych rynkach Europy Zachodniej;
  • Szybsze redukowanie zawartości cukru i soli w swoich produktach, opierając się na naukowo potwierdzonych celach w zakresie żywienia człowieka, a także wytwarzanie produktów spożywczych przy użyciu zdrowszych rodzajów olejów. Na terenie Europy PepsiCo zobowiązało się do obniżenia średniego poziomu cukrów dodawanych do swoich napojów o 50% oraz do stworzenia wartej 1 mld dolarów oferty produktów żywnościowych z oceną Nutri-Score B lub A do roku 2030;
  • Dalszy rozwój nowych modeli biznesowych, które nie wymagają opakowań jednorazowych lub niewielkiej ich ilości, takich jak SodaStream – ikona pozytywnych wyborów i największa pod względem sprzedaży marka wody gazowanej na świecie. Sprzedawane w ponad 40 krajach urządzenia SodaStream oferują aktualnie na 23 rynkach różne warianty smakowe PepsiCo, takie jak Pepsi Zero Sugar, Lipton czy bubly. Najnowsze rozwiązania SodaStream Professional zapewnią poszerzenie oferty o napoje funkcjonalne i pojawią się na kilkunastu nowych rynkach przed końcem 2022 roku. Dzięki tym innowacjom marka pomoże konsumentom uniknąć zużycia ponad 200 mld plastikowych butelek do 2030 roku.
  • W ramach swojej wizji, PepsiCo dąży do zwiększenia transparentności swoich działań względem konsumentów, pomagając im w dokonywaniu zrównoważonych wyborów. Firma ogłosiła niedawno swoje zaangażowanie w projekt prowadzony przez Foundation Earth (Fundację Ziemia), polegający na informowaniu konsumentów o wpływie środowiskowym danego produktu za pośrednictwem nadruków umieszczanych na opakowaniach. Celem projektu jest ocena, w jaki sposób różne systemy etykietowania produktów przyczyniają się do promowania bardziej zrównoważonych wyborów zakupowych, a także dalszego stymulowania producentów żywności do podejmowania działań pro- środowiskowych.

– PepsiCo podejmuje działania, które stanowią poważną zmianę dla naszej organizacji. To właściwy kierunek, zarówno dla naszej planety, jak i dla jej mieszkańców. W Polsce pod koniec sierpnia br. ogłosiliśmy początek budowy nowego, ultra-nowoczesnego zakładu zaprojektowanego z uwzględnieniem istotnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasza nowa inwestycja w Środzie Śląskiej stanie się jednym z najbardziej ekologicznych obiektów PepsiCo w  Europie – to tam już za dwa lata będziemy tworzyć przyszłość produkcji żywności – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Cztery zakłady PepsiCo w Polsce już teraz korzystają z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jednak w najnowszym obiekcie zastosowane zostaną kolejne rozwiązania pro-środowiskowe. Oprócz najniższego zużycia wody i energii spośród innych fabryk PepsiCo, zakład uzyska pełną samowystarczalność energetyczną, wykorzystując w tym celu m.in. własne farmy fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Te i inne rozwiązania sprawią, że inwestycja w Środzie Śląskiej do roku 2035 osiągnie neutralność klimatyczną – dodał Michał Jaszczyk.

[1] W stosunku do poziomu z 2020 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie w produkcji plastikowych opakowań 50% materiałów pochodzących z recyklingu oraz rozwój nowych modeli biznesowych, takich jak SodaStream – innowacyjnego urządzenia, które prawie całkowicie eliminuje potrzebę opakowywania napojów.